Ěrzäń raśkenteń ěrävi lezdams, avoĺ ansäk sondenzě melävtoms

Ěrzäń raśkenteń ěrävi lezdams, avoĺ ansäk sondenzě melävtoms

Mon vejkeś setnede, konat Rossijań Federacijań undoks raśketneń peĺde, ked́čeĺkstyź vejsěń pškademant́ Rijgikogu. Seks mon pek melävtoź vanyń, koda Ěstěń mastoroń parlamentěś kortaś dy peĺkstaś te pškademadont́. Vajgeĺtneń javomaś  melezěń ěź tue, ansäk kadovś kemema vadrä jonov polavtomas.

Read More