Lezdak vanstoms ěrzäń kelent́ – uĺt́ minek patronoks-tevsě lezdycäks

Lezdak vanstoms ěrzäń kelent́ – uĺt́ minek patronoks-tevsě lezdycäks

Ěrzäń kelent́ leksikazo vejkineksčiv. Ěrzäń keleś – finněń-ugrań keĺtnestě vejkeś, kona kezěreń škatnestě pačkodś tečims. Rossijań Federacijań kirdikoenzě koräs, son Mordovija Raśkemastorsont́ mastor keĺtneń jutksto – vejkeś.

Ansäk teveń molematneń-aštematneń koräs – te a istä. Koda vese suomiń-ugrań lija raśketneń karšojak, ěrzätneń karšo Rossijań Federacijasont́  topavtovi assimiläcijań politika. Ěrzäks kortycätne iestě ies jala alamolgadyt́. Sekskak od lomatneń ěrzäń kelenteń tonavtoma teveś – te ěrzäń raśkeajgemant́ vejkeś sehte pokštněń jutkso karmavtomazo.

Te karmavtomant́ topavtomonzo mediań noldavkstomo-teevkstěme, žurnalttomo, sajttomo – a lisi. Sekskak, tevs ěräza ěrzätne ušodst́ kolmo pokš proektt:

 – ěrzä raśkeń lomańkuro–politikań žurnal;

ěrzäń keleń tonavtoma sajt;

pokš dy viška ěrzätneń turtov kunsolomakinigat.

Net́ proekttně uĺnest́ ušodoź tevs ěräza ěrzätneń ěś jarmakost langs. Ansäk net́ proekttněń sede tovs kastomaś a lisi jarmakso lezdamovtomo. Sede tov važodemanteń ěrävit́ jarmakt: poligrafijas, poštava kučomatnes, gajteń sörmadoma studijas, hostingeń kisě pandomas…

Miń terdtäno toń teems putovks ěrzäń keleń idemanteń – teevt́ minek patronoks-lezdycäks!

Ansäk vejsě miń idesynek lamo raśkeń kuĺturatneń sörmav keŕksěnt́. Lezdak minenek cidärdoms assimiläcijant́ karšo. Ěŕva patronont́-lezdycänt́ lemezě karmi nevteź minek žurnalsont́ dy lija ěrzä raśkeajgemań resurstněsě.

Sado, jalgat: https://www.patreon.com/erzya

Корреспондент

Leave a Reply