Syreś Boläeń: «Miń nejdäno dy marätano ěstěń dy suomiń lelät-sazortněń nežedemant́, ansäk ugratneń peĺde mezejak a marävi dy a nejavi»

Syreś Boläeń: «Miń nejdäno dy marätano ěstěń dy suomiń lelät-sazortněń nežedemant́, ansäk ugratneń peĺde mezejak a marävi dy a nejavi»

Ěrzä raśkeń Inäzoroś Boläeń Syreś, jovtyze melezě Oläčiv Raśkeń Ligas ěrzätneń sovamodont́ dy suomi-ugrań mastorněń marto vejsě važodemadont́, baška «Kardaź raśkeń targont́» jutavtomstonzo.

«Net́ čitnestě ěrzä raśkeajgemań aktivistně, koda ěś mastorsont́ istä lija mastorgajak sajś peĺks «Kardaź raśkeń targont́» teškstamosonzo. Oläčiv Raśkeń Ligaś, kozoń sovit́ ěrzätnejak, jutavty ěŕva kodat promkst, jonkstamga Modamastoroń raśketneń vannovksost oläčivteme ěricä raśketneń ěrämost langs: mitingt, pikett, pres-konferencijat», — tešksty ěrzäń liderěś.

Son jovtni sede, koda Ukraina langs Rssijań ušmanvijtneń kajavomado mejle, repressijań lepštämoś oläčivteme raśketneń langs pek vievgadś: «Se škastont́, zärdo FSBěsě dy policijaso važodicätne tandavtnit́ minek aktivistněń, ěcit́ Raśkeń Ozksoń jutavtomas Ěrzäń Mastorsont́, jurovtyt́ ěŕva kodat, kirdivient́ peĺde, ěrzä raśkeń kočkavicä kurot — miń marätano meĺjavomań vajgeĺt́ Ěstěń dv Suomiń mastortněstě.

Nama, teči ěstěń dy suomiń politiktněneń a jovtavi minek ěś mastor stävtomań melent́ nežedemado, a lisi karmavtoms Moskovont́, nevtemaks, panžoms ěrzäń tonavtolma Saran ošso. Teči net́ kortamotneń araś kodamojak smustest. Ansäk miń marätano lembe, lezdycä valt ěstěń dy suomiń naukaso važodicätneń peĺde, kuĺturologtněń dy lomań meĺtopavtomań idicätneń peĺde.

Synst lezdamoś moraleń dy te maksy minenek vij važodems sede tov. Miń maräsynek Tallinn dy Heĺsinki oštněstě suomi-ugrań lelätneń-sazortněń lavtovost!

Teń pingstě ěrzäń Inäzoroś tešksty, ugra mastoroń raśke kuroś meeĺce škasto tuś ve jonov suomi-ugrań tevtnede dy pert́peĺksstěnt́kak. Meeĺce kolmo ień pert́ minek ěź lise sülmams kodatkak kontaktt ugrań politiktněń raśkekuroń tevendejtneń dy naukaso važodicätneń marto. Suomi-ugrań temaś teevś Budapešt ošont́ turtov teke «pelüma ned́teme». Uli dy tevs a putovi. Teveś avoĺ ugratneń lelätneń –sazortněneń a lezdamosont́. Staka vannoms, koda Orban, teke Zaharovań konkurentězě, snartni tuems meĺs Lavrovněń. Snartni teeme ansäk seń meze karmavty rossijań Ombomastoroń ministerstvaś. Zärdo ugrań prävtvetikuroś veti pränzo teke Kremläń ure, te kandy zyjan dy arnevttemeči minek raśketneneń».

Корреспондент

Leave a Reply