Paräk, istovtozt́ karmavtomatne?

Paräk, istovtozt́ karmavtomatne?

A umoń kulätne ukrainań lomantneń akcijatnede-kepetematnede, konatne jutast́ Ukrainaso, demonstracijatnede Kievsě, Odessaso, Haŕkovso, synst meĺ-javomast demostracijatnesě kšniń šeršavont́ tombale – Vorkuta dy Noriĺsk oštněsě, Kengirsě, istä žo avoĺ studentěń vijsě jutavtoź demonstracijatnesě Peterburgso dy Moskovso – karmavtyt́ ějsěnek lovoms vesement́ seń, meześ noldavś tevs ukrainań ěmmigrantněń peĺde kordontněń tombale. Teems teń ve sörmadovksso – staka, dy, paräk a teevijak. Sekskak teińgavtsyek temanok dy vannosynek ansäk asatykstněń dy iĺvedevkstněń minek politikań ěmigracijań tevsěnt́.

Read More

Ěrzätne purnyt‌ Ěrzän‌ Promks

Ěrzätne purnyt‌ Ěrzän‌ Promks

Ěrzät!

Meel‌ce škas‌ stävty odt dy pštilgavty umon‌ karmavtomatnen‌ — terdematnen‌, konatnen‌ marto teči ěšksevi minek ras‌kes‌. Jutksost sehtej pokštně – minek ras‌kenek Moskovont‌ nel‌gsema tortinges jovkstamos‌, rossijan‌ kirdivijsěnt‌ ěrzän‌ kočkavicä kurotnen‌ klonon‌ tejnematne, ěrzä ras‌ken‌ simvolikan‌ kardamotne, repressijatnen‌ vievgavtomas‌, Ěrzä Mastorsont‌, koda lija jonkstněsějak, ruzyjavtomas‌.

Read More

«Idemaś oläčisěnt́»: 11-ee ošso jutast́ akcijat konatneń jutavtyź Moskovsont́ kardaź raśketneń aktivistně.

«Idemaś oläčisěnt́»: 11-ee ošso jutast́ akcijat konatneń jutavtyź Moskovsont́ kardaź raśketneń aktivistně.

Jutaź kavto čitnestě Evropaso dy Amerikań Vejsěndäź Štatněsě (AVŠ) jutast́ Oläčiv Raśkeń Ligań (ORL) mitingt dy pikett. Organizacijaś, kona vejsěndi RF-ěń raśkeń dy regionoń ajgematneń, purnynze setneń kie ašti raśkeń respublikatneń dy baška rossijań territorijatneń ěś meĺsě ěrämost kisě.

Read More

Bajdeněń ikele ěnäldyt́ nežedems Moskovso kardaź raśketneń

Bajdeněń ikele ěnäldyt́ nežedems Moskovso kardaź raśketneń

Med́kovoń 17-ce čistě, Oläčiv Raśkeń Ligaś (ORL), kona vejsěndinze raśketneń peĺde sovicätneń, pškadś AVŠ (Amerikań Vejsěndäź Štattněń) Prezidentěnteń Džo Bajdenněń. Panžado sörmasost raśkeajgemań aktivistně ěnäldyt́ lezdams synst raśketneneń ěś kojsě ěrämo meĺtopavtomań realizacijasont́.

Read More

Ěś kojsě arsemat Ěrzä Mastoroń Kirdijürdont́

Ěś kojsě arsemat Ěrzä Mastoroń Kirdijürdont́

Teči, kojsěm, Oläčiv Nacijań Ligas sovicätneń uli sehte pokš kevkstemast: kodamo kirdijüroś karmi oläv respublikatnesě, koda sonzě nevtems kelej publikanteń?

Dy buti tatartněń dy baškortněń te tevsěnt́ lamo meze teeź politikań dy raśkeń vejsěndävkstněsě – ěrzätneń turtov samoś ěseńmeĺs teči kadovi pek pšti problemaks.

Read More