Atäń Ězement́ Ěrzäń Raśkenteń Pškademazo

Atäń Ězement́ Ěrzäń Raśkenteń Pškademazo

Večkeviks ěrzät!

Atäń Ězemeś javolävty melenzě te ień Raśkeń Ozksont́ kuvalma.

Raśkeń Ozksoś karmi jutavtovomo Pokš Ignadvele bueń Čukal velesě med́kovoń 9 čistěnt́.

Raśkenek pečti staka škat. Stakalgadst́ kuläń sravtnematne, stakalgadś sonś molemaś Raśkeń Ozksov lija jonkstněstě, ombo Mastortněstě. Stakalgadś molemaś jarmakoń koräskak, Raśkeń Ozksov sonś pačkodemaśkak.

2020 ień panžikovoń vasence čistěnt́ uĺneś kemekstaź «Ěrzäraśkeń kočkavicä kurotneń teemadost – važodemadost Kojluvoś».

Sonzě vasence peĺksěń omboce sörmadovkssonzo kuvalt, putoź ška tedide jutavtoms Ěrzäń Promks (Sezd). Ansäk tarkatnesě, koso ěrit́ ěrzätne, araseĺt́ dy arast́ uslojt́ kočkams delegattněń dy jutavtoms Promksont́. Seks Inäzoroś, Kojluvoń vasence peĺksěń 13 sörmadovksont́ koräs, 2021 ień sundeŕkovoń 5-ce čistěnt́, noldaś Merema Promksoń, a terdemado.

Teke sörmadovksont́ koräs, Meremań lisemado mejle Promksoń tarkas važodi Atäń Ězemeś, sems, zärs Inäzoroś a javolävty kardamotneń – amerematneń araśčident́. Seket́ tuvtaltně, konat ěziź makso jutavtoms Promksont́, pandemijań dy «specoperacijań» jutavtomań uslojtnesě, a maksyt́ jutavtoms Atäń Ězems kočkamotneń.

Sekskak Atäń Ězemeś, kona važodi Promkosń tarkas, saś meĺs dy javolävty sonzě ěrzätneneń:

– Kie molevi, sado, ěrzät, Raśkeń Ozkov, jutavtomga soně ěrzäń Kojsě, ěrzäń Meĺsě. Sado oznomo, pškademe Ineškipazonteń Ěrzä raśkenek kis, ěrzäń ine pokštänok lemest kundamoń kis, Maaront́ odkstomtomań kis, Štatolont́ peŕka purnavomant́ kis, Raśkeń Kiŕksěnt́ teemanzo kis. Sado vastovomo, sado kortneme, ěrzäń raśkent́ ucäskadonzo arseme.

– Teke marto, Atäń Ězemeś pačti tenk, ěrzät, melenzě: te Raśkeń Ozkssont́, a karmi jutavtovomo Atäń Ězemeń kortamotne, konatnesě kočkavkšny od Inäzoroś. Atäń Ězemeś kady te tevent́ sede šožda škatnes.

– Atäń Ězemeś karmi važodeme sede tov set́ lomantnesě, konat uĺnest́.

– Atäń Ězemeś karmavty Boläeń Syreś Inäzoront́ topavtomo Inäzoroń tevtneń sede tovgak.

– Inäzoroń kočkamo koeś karmi jutavtovomo sesk, zärdo karmit́ uslojtne.

– Tede Atäń Ězemeś javolävty baška.

Atäń Ězem

2022-ce ie aštemkovoń 11 či

Корреспондент

Leave a Reply