Month: July 2022

«Idemaś oläčisěnt́»: 11-ee ošso jutast́ akcijat konatneń jutavtyź Moskovsont́ kardaź raśketneń aktivistně.

«Idemaś oläčisěnt́»: 11-ee ošso jutast́ akcijat konatneń jutavtyź Moskovsont́ kardaź raśketneń aktivistně.

Jutaź kavto čitnestě Evropaso dy Amerikań Vejsěndäź Štatněsě (AVŠ) jutast́ Oläčiv Raśkeń Ligań (ORL) mitingt dy pikett. Organizacijaś, kona vejsěndi RF-ěń raśkeń dy regionoń ajgematneń, purnynze setneń kie ašti raśkeń respublikatneń dy baška rossijań territorijatneń ěś meĺsě ěrämost kisě.

Read More

Bajdeněń ikele ěnäldyt́ nežedems Moskovso kardaź raśketneń

Bajdeněń ikele ěnäldyt́ nežedems Moskovso kardaź raśketneń

Med́kovoń 17-ce čistě, Oläčiv Raśkeń Ligaś (ORL), kona vejsěndinze raśketneń peĺde sovicätneń, pškadś AVŠ (Amerikań Vejsěndäź Štattněń) Prezidentěnteń Džo Bajdenněń. Panžado sörmasost raśkeajgemań aktivistně ěnäldyt́ lezdams synst raśketneneń ěś kojsě ěrämo meĺtopavtomań realizacijasont́.

Read More