Erźat, araś škaś kišťems di morams!

Erźat, araś škaś kišťems di morams!

Mejś veinst naćijatńe sťavtiť eś mastorť, eĺi snartńiť ťeńs, di ĺijatńe eŕiť uŕeks? Veńkseś uĺi? Mejse ťeveś?

Jožosonť. Eś pŕań pitńeń putomasonť. Eś jondo perťpeĺkseń ńeemasonť.

Erżań raśkeś jomi. Koda tataroń, baškireń, maŕiń, udmurtoń, veťkeń di mokšoń raśketńe. Kona śeďe bojkasto, kona sastińe. Teveś ďemografijasonť. Čuvaroʼn častnese, konatńese čuvaroś śeďe lamo, čuďemaś śeďe kuvať. Anšak peś jala ťeke. Čuvaroś pŕadovi. Raśkeš jomi.

Read More

Vaj moń raśkem! Zńaro naŕgamot maksoź tońeť eś ťiŕiń Mastorsonť! Zńaro tońeť kadovś litaems ĺia mastorga ućaskań veśńeź!

Vaj moń raśkem! Zńaro naŕgamot maksoź tońeť eś ťiŕiń Mastorsonť! Zńaro tońeť kadovś litaems ĺia mastorga ućaskań veśńeź!

Saś ška čaŕkod́ems: araś son kosojak, ťiŕiń mastordonť baška! Vana isťat arśemat sakšnosť pŕazom, źardo ardińek miń Čigirin ošsto, koso Oleksandr Solodar ťejś eś «Mordva» knigań pŕeźentaćijanť (Iĺado pokordavo, isťamo veĺe ťese uĺńeś). Kosto eno saevsť Čigirin bujse erźatńe? Sasť!

Read More