Aleksandr Tikšajkin: Francuz

«Francuz» Aleksandr Tikšajkiněń «Urozket́» knigastont́ jovtnema. Sajgušoń Tanäń mirdezě jomaś kulävtomo vojnasont́ – tortingesěnt́.

Kadovst́ tetävtomo kavto tejteŕkat Anä dy Vera. Kunsolotano, jalgat, koda ěräst́ avat-tejtert́ mirdevteme – tetävtomo. Čaŕkudtäno mejś jovtnemant́ lemezě «Francuz». Kunsolotano dy arsetäno, jalgat. sede, kodamo škaś -ěrämoś uĺneś nejke «Pobedadont́» meele! Lovny Boläeń Syreś.

Listen to “Aleksandr Tikšajkin: Francuz” on Spreaker.

Lezdado minenek!

Корреспондент

Leave a Reply