Ěstěń Mastoroń Preḿjer Ministrant́ terdit́ lezdams panžomo Saran ošso ěrzäń tonavtolma

Ěstěń Mastoroń Preḿjer Ministrant́ terdit́ lezdams panžomo Saran ošso ěrzäń tonavtolma

Kšumancäń Pirguž, ěrzä raśkeajgemań tevendeeś, kona uĺneś Inäzoroks 1999 -2019-ce ietnestě, pškadś ěstěń vetikuroń prävtonteń Kai Kallas.

Ěś pškademasont́ Pirguž jovtni sede, koda ěrzätneneń kodajak a panžovi Saran ošso ěrzäń tonavtolmaś, koso tonavtneveĺt́ ějkakštně ěś tiriń keĺsě.

Arnevt́ Inäzoroś teškstyze: ěrzäń keleś lovovi kirdij keleks Mordovijaso, ansäk ěś keĺsě tonavtneme meĺtopavtomaś, kona altaź Konstitucijaso, kardaź rossijań kirdivijsěnt́, seks tonavtolmań panžomga son terdi Ěstěń Mastoroń vetikuront́ lezdams diplomatijaso dy jarmakso.  

Kortamoś vasence tonavtolmado, koso vese disciplinatneń tonavtomaś moli ěrzäks.

Tede baška Kšumancäń Pirguž ěnäldy Kaju Kallas ikele kortams tonavtolmań panžomado Rossijań Federacijań vetikuroso važodicätneń marto vasstomsto.

«Ěrzätneń araś ěś raśkeń mastorost, kona lezdavoĺ ěrzä raśkeń vievgadomanteń, ěrzäń keleń dy kuĺturań kelejgavtomanteń. Mordovija Respublikaś te avoĺ tiriń ava ěrzätneń turtov, te od ava. Respublikasont́ seet́stě kardyt́ ěrzä raśkeń meĺtopavtomatneń dy vese politikaś jonkstaź a ruzoń raśketneń assimiläcijanteń, raśkeń jožomeleń nardamonteń. Seks minenek savkšny pškadems ěstěń lelät-sazortněneń. Buti süpav mastoront́, kona mikšni palykoštont́ dy modaoent́ vese Modamastorgant́, lezdy jarmakso Sirijaneń dy Venessuělaneń, arast́ jarmakonzo ěrzäń tonavtolmas, minenek kadovś pškadems viška, ansäk lomańksčiv Ěstěń Mastoronteń» – korty ěś pškademadont́ Kšumancäń Pirguž.

Ledstäsynek. Ěrzäń tonavtolmant́ panžomań kisě ajgemaś ušodovś 2019-ce ień ožokovsto, zärdo Mordovija Respublikań vetikuronteń pškadś Boläeń Syreś Inäzoroś.

Seke kovstont́ Petr Tultaev, Saran ošoń prävtoś, ěškize te idejant́ ve jonov, kelä «Saran ošoń školatnesě, sedejak, rajontněsě, koso ěrit́ lamo «mordvat», raśkeń keĺtneneń tonavtyt́. Ějkakš piretnesě tonavtyt́ Mordovijań raśketneń kuĺturanteń dy keĺtneneń”.

2020-ce ień jakšamkovsto znäryja kemeńt́ ěrzäń lomatt́ kučiź sörmaso pškademast Mordovija Respublikań prävtonteń, Vladimir Volkovněń. Kortamoś moĺś Saran ošso ěrzäń tonavtolmań panžomadont́, «koso avoĺ ansäk tonavtovoĺt́ ěrzäń kelenteń, dy vese disciplinatnejak maksovoĺt́ tiriń ěrzäń keĺsě».

Kšumancäń Pirguž – ěrzäń raśkeajgemań tevendej, lomaneń meĺtopavtomań idicä. Inäzor (1999-20190ce ietnestě). 2014-ce ień davolkovsto, raśkeajgemaso, ěrzä raśkeń veĺmavtomaso važodemant́ kisě, Ěstěń Mastoroń prezidentěś T.G.Iĺves, kazneś sonenzě Marija Mastoroń Orden (№1108).

Корреспондент

Leave a Reply