Inäzoroś tejś Atäń Ězems kočkamotneń ušodomado Javolävtoma

Inäzoroś tejś Atäń Ězems kočkamotneń ušodomado Javolävtoma

Boläeń Syreś, Inäzoroś, javolävtś Atäń Ězems kočkamotneń ušodksstont́. Teń kuvalma tevkonövoś putoź-nevteź Inäzoront́ oficialoń I-vaĺmasont́.

Tevkonövont́ koräs, kočkicätneneń (ěrzäń partijatneneń, lomaneń vejsěndävkstněneń, purnavkstněneń, lezksěń maksycä kurotneneń) ěrävi maksoms Inäzoronteń kojsodyjks kočkavicä lomaneń lemtneń Atäń Ězement́ vasence purnavksonzo 10 čide ikele. Atäń Ězemeś, koeń koräs, jutavtnevi Raśkeń Ozksoń jutavtoma čistěnt́. Istämo kočkamo luvs nežedeź: 1 kojsodyj 100 lomaneń ějstě ěŕva vejsěndävksont́ peĺde. Teke marto ěrävi maksoms lemriśment́, koso ulezt 5 kandidatoń taštavks lemt́, konatne kočkavit́ oläčisěń salavań vajgeleń maksomaso.

Lemeń jovtamodo meĺkemekstamoś (1 kandidat 100 ěrzäń lomaneń peĺde) putovi protokols, konata kemekstavi promksoń veticänt́ ked́čeĺkssěnzě.

Taštavt kandidattně teevit́ kandidatoks sestě, zärdo jurovt kandidatoś a karmi sonś kočkavomo, ěli ikelenzě stit́ aiznävicä pirävkst ulems kočkamosont́.

Taštavt kandidatně sait́ kandidatoń tarkant́ rejtingent́ koräs sestě, zärdo jurovt kandidatoś panžado javolävty kočkamos a molemadonzo, ěli karmit́ uleme nejavicä pirävkst, konat a maksyt́ tenzě ulems kandidatoks.

Ledstäsynek: sede ikele Syreś Inäzoroś javolävtś, Raśkeń Promksont́ uliks stakačitneń koräva a jutavtomadont́ dy noldyze tevs Ěrzäń raśkeń kočkamodo-teemado Kojluvoń baška škań normant́, konań kojsě Atäń Ězement́ langs, te škastont́, putovit́ Ěrzäń raśkeń Promksont́ tevenzě.

Корреспондент

Leave a Reply