Zaczęło się: Estonia zamierza dążyć do przywrócenia swojej integralności terytorialnej

Zaczęło się: Estonia zamierza dążyć do przywrócenia swojej integralności terytorialnej

Oficjalnie rozpoczął się proces przymusowej rewizji granic rosji. Dziś estoński parlament rozpatrzy propozycję rządu dotyczącą wycofania podpisania z rosją umów o granicy lądowej i morskiej z 18 lutego 2014 roku.

Po zajęciu krajów bałtyckich przez Związek Radziecki w małej Estonii skonfiskowano hrabstwo Petserimaa (dzisiejszy okręg Peczora obwodu pskowskiego), podobnie jak przedmieście Narwy, najbliższe przygraniczne osiedle Iwangorod.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego Estonia zażądała zwrotu swojego terytorium w granicach wyznaczonych przez traktat pokojowy z Tartu z 1920 r., ale bezskutecznie.

Obecnie nie ma formalnej umowy granicznej między Rosją a Estonią.

W końcu ktoś odważył się bezpośrednio zadeklarować roszczenia terytorialne federacji rosyjskiej. Inni sąsiedzi mogą wkrótce uznać, że Kreml osłabł na tyle, by przypomnieć mu o swoich dawnych obelgach terytorialnych. Wtedy mapa federacji rosyjskiej może znacznie zmienić swój wygląd. Oczywiście, jeśli rosja w ogóle przetrwa jako państwo.

Корреспондент

Leave a Reply