Sires Bolyaen wezwał ONZ do zwrócenia uwagi na wykorzystanie przez Moskwę tubylców w wojnie przeciwko Ukrainie

Sires Bolyaen wezwał ONZ do zwrócenia uwagi na wykorzystanie przez Moskwę tubylców w wojnie przeciwko Ukrainie

Główny starszy ludu erzjan, Sires Bolyayan, wybrany na stanowisko w Republice Mordowii w 2019 r., przemawiał na 21. sesji Stałego Forum ONZ ds. zagadnień ludności rdzennej.

Publicznie oskarżył Moskwę o przekształcanie republik narodowych i zwartych osiedli rdzennej ludności rosji w regiony zacofane społecznie, gdzie miejscowa młodzież ucieka od biedy podpisując kontrakt z Siłami Zbrojnymi federacji rosyjskiej.

„Podczas gdy dyskutujemy o mandacie Forum, Kreml wysyła przedstawicieli mojego i innych rdzennych ludów rosji, aby zniszczyli Ukrainę. Rosja nie uznaje Deklaracji praw tubylców ONZ. I posługuje się retoryką ochrony mniejszości tylko po to, by zająć obce ziemie. Rosja od dawna nie jest federacją, ale więzieniem narodów, w którym dziewiąty rok z rzędu przetrzymywano także miliony Ukraińców. Rosyjscy okupanci mordują Ukraińców, ale ponoszą też ciężkie straty. Udział ludów tubylczych rosji w ogólnej liczbie zabitych interwencjonistów jest nieproporcjonalnie wysoki. Znacznie przewyższa udział tych ludów w strukturze ludności rosji. Wskazują na to zarówno oficjalne rosyjskie statystyki, jak i rosyjscy naukowcy, w szczególności Aleksiej Małaszenko i Ahmet Jarlikapow – zauważył przywódca erzjański.

Bolyaen powiedział, że liderami pod względem liczby ofiar wojskowych na tysiąc mieszkańców są Północna Osetia, Buriacja, Tuwa, Dagestan, Inguszetia, Czukotka i region Idel-Ural.

Przywódca ruchu narodowego erzjańskiego znany jest nie tylko z antyimperialnej postawy, ale także z walki z wojskami rosyjskimi na Ukrainie na czele niewielkiej grupy ochotników erzjańskich.

Корреспондент

Leave a Reply