GDZ gazują

GDZ gazują

Fala doniesień o tragicznych wypadkach spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z butlami gazowymi ogarnęła ostatnio przestrzenie kanałów Telegramu. Wczoraj doszło do wybuchu gazu w gospodarstwach domowych w Efremowie w obwodzie tulskim, a dziś w Nowosybirsku. Znów zawaliło się całe wejście, a kilka mieszkań zostało całkowicie zdemolowanych. Wczoraj zginęły 4 osoby, dziś 1.

Niektórzy pozbawieni skrupułów autorzy wiążą przyczyny takich eksplozji z faktem, że „większość mieszkańców gazowego supermocarstwa po prostu nie ma gazu doprowadzonego do swoich domów rurociągami, a korzysta z butli gazowych, których niewłaściwa obsługa prowadzi do regularnych katastrofalnych skutków. Podobno tak częstych i tak masowych wypadków w wyniku wybuchu butli z gazem nie znajdziecie w żadnym sąsiednim kraju graniczącym z FR.

Wniosek polityczny jest taki: „Rosjanie są gotowi chwalić się statusem gazowego mocarstwa do woli, nie mając gazu w domu, albo używając butli, która w każdej chwili może wybuchnąć!”

Bliższe przyjrzenie się problemowi, jak zwykle, prowadzi do nieco innych wniosków. Mamy informacje wewnętrzne ze źródła bliskiego kierownictwu Gazpromu i właściwych organów, które prowadziły śledztwo w sprawie tajemniczych „domowych wybuchów gazu”. Daje to zupełnie inne spojrzenie na wyłaniający się obraz. Oto bezpośredni cytat z anonimowego źródła bliskiego Gazpromowi i FSB:

„Niczego nie rozumiecie! To wszystko są efekty infiltracji ukraińskich GDZ do Nowosybirska i Tuły. Brat żony mojego najlepszego przyjaciela pracuje w nowosybirskim oddziale Ministerstwia ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i powiedział mi, że zostali poinformowani o wynikach badań przyczyn „domowych” katastrof z użyciem butli gazowych. To wcale nie są „domowe” przyczyny. Do wybuchu dochodzi w wyniku przekroczenia limitu napełniania butli. Jeśli gaz został przepompowany w nadmiarze, a napełnianie odbywało się w zimnie na zewnątrz lub w nieogrzewanym pomieszczeniu, gaz rozszerza się, gdy dostaje się do domu i wybucha, gdy się rozgrzewa. A przepełnienie butli to efekt infiltracji przez ukraińskie i polskie GDZ magazynów butli gazowych w kompleksie tankowania. Te wrogie grupy liczące do 30 sabotażystów otrzymują specjalną dietę bogatą w błonnik (słynny barszcz ukraiński), która powoduje zwiększony poziom wzdęć w ich organizmach. Sabotażyści zakradają się nocą do magazynów i spędzają całą noc na per…zeniu (wypuszczaniu gazów) do butli, które mają być wysłane do odbiorców, przygotowując je w ten sposób do wysadzenia w kuchniach naszych cywilnych domów. Ale kompetentne władze kraju nie śpią, opracowano zestaw środków do zmiany poziomu napełniania butli. Teraz będą ładowane tylko o połowę (po dawnej cenie). Analiza składu gazu dywersantów, według badań prowadzonych przez naszych najlepszych biologów, będzie niewystarczająca do złośliwego przepełnienia zbiorników z gazem. Tzn. nie będzie już wielu wybuchów! Społeczeństwo powinno być czujne i, aby zapobiec aktom terrorystycznym, dobrze wąchać przy zakupie butli z gazem na stacjach benzynowych. Wąchanie testowe lepiej wykonywać w miejscach oddalonych od stref pracy personelu stacji paliw, aby obce zapachy nie zakłócały porównania. Na wszelki wypadek pamiętaj, że charakter wdzęć naszej kadry jest podobny do zapachu konwalii, a terrorystów ukraińskich jest agresywny i obrzydliwy, jak wszystko co ukraińskie”.

Tak więc obywatele Federacji Rosyjskiej mogą spać spokojnie wiedząc, że rząd z prezydentem na czele nie pozwoli na terror gazowy wobec pokojowej ludności kraju. Podaż butli gazowych zostanie objęta kontrolą, a czasowe ograniczenie dostaw butli zostanie zrekompensowane poprzez dostarczenie odbiorcom piecyków-„burżujek” i materiałów opałowych (drewno, pelety, węgiel, torf) w ilości ustalonej w zależności od regionu i klimatu. Każda rosyjska rodzina będzie mogła odczuć troskę rządu.

Należy również zauważyć, że w przypadku penetracji ukraińskich GDZ na terytorium przejścia głównych gazociągów, eksperci Gazpromu badają kwestię rozpowszechnienia doświadczeń substytucji gazu w całym kraju. Przecież sądząc po ostatnich doniesieniach z frontów SOW, możemy spodziewać się ze strony nazistów z Ukranu dużych dywersyjnych operacji terrorystycznych na całej powierzchni naszego kraju. Ale to jest ponad ich siły! W skali naszej wielkiej potęgi Ukraińcom nie napier…zieć . Dzięki mądrej polityce rządu większość naszego terytorium jest wyposażona w tradycyjne dla Rosjan ogrzewanie piecowe!

„Terror gazowy nie przejdzie!” Ludność cywilna może bez obaw podgrzewać swoje piecyki i popier…ykiwać w swoich kuchniach – nie będzie od tego żadnych wybuchów.

Leave a Reply