W Ukrainie powstaje Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej – Zełenski

W Ukrainie powstaje Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej – Zełenski

W Ukrainie oficjalnie powstaje Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej Ukrainy. Każdy cudzoziemiec, który chce wziąć udział w walkach z Rosjanami na terytorium Ukrainy, będzie mógł to zrobić legalnie. Należy  złożyć wniosek o wstąpienie do Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy u wojskowego attache ambasady swojego kraju.

Prezydent zwrócił się do wszystkich obywateli obcych państw, którzy są przyjaciółmi Ukrainy: „Wszyscy, którzy chcą włączyć się do obrony bezpieczeństwa w Europie i na świecie, mogą przyjść i stanąć ramię w ramię z Ukraińcami przeciwko najeźdźcom XXI wieku.”

Zgodnie z Regulaminem Służby Wojskowej w Siłach Zbrojnych pełnionej przez cudzoziemców i bezpaństwowców, zatwierdzonym Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 10 czerwca 2016 r. nr 248, cudzoziemcy mają prawo zaciągać się do Sił Zbrojnych na zasadzie dobrowolności, m.in. w Wojska Obrony Terytorialnej ZSU.

W związku z tym wszystkim obcokrajowcom, którzy chcą przyłączyć się do oporu wobec rosyjskich okupantów i chronić światowe bezpieczeństwo, władze Ukrainy proponują przybycie i wstąpienie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Powstaje odrębna jednostka cudzoziemców – Międzynarodowy Legion Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Będzie to kluczowy znak poparcia dla Ukrainy. – Zełenski

Корреспондент

Leave a Reply