„Ukraińska rusofobia nie ma absolutnie żadnych granic”: w obwodzie czernihowskim zburzono pomnik czuwaskiego komunistycznego poety Michaila Sespela, co wzburzyło władze okupacyjne w Czuwaszji

„Ukraińska rusofobia nie ma absolutnie żadnych granic”: w obwodzie czernihowskim zburzono pomnik czuwaskiego komunistycznego poety Michaila Sespela, co wzburzyło władze okupacyjne w Czuwaszji

 Wraz z wielką wojną przeciwko Ukrainie Kreml tylko pobudził procesy zarówno dekomunizacji, jak i dekolonizacji (demoskowizacji, derusyfikacji, derosjanizacji – jak ktokolwiek to nazwie) tego kraju.

Władze ukraińskie zaczęły aktywnie pozbywać się obcych toponimów, nazw i obcych pomników, a także cesarskiej interpretacji historii i pisowni języka ukraińskiego, sztucznie narzuconej przez okupanta.

Ponieważ zarówno władze carskie, jak i sowieckie próbowały sztucznie stworzyć „jedną” przestrzeń kulturową, społeczną i gospodarczą, wszystko powinno być jednakowo wymieszane we wszystkich częściach imperium – mieszanka dziesiątek i setek kultur, języków, narodów, które miałyby tworzyć russki naród razem, a potem sowiecki. Żeby nawet nie wynikło pomysłu rozdzielić to wszystko.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której niemal w każdym zakątku przestrzeni postsowieckiej można znaleźć kawałek którejś z kultur imperium.

I dlatego wiele toponimów, pomników, a nawet dzieł literackich, które są bezpośrednio lub pośrednio związane ze wszystkimi republikami Idel-Uralu, podlega procesowi dekolonizacji na Ukrainie.

Z jednej strony jest to cios w naszą pamięć narodową i nasze związki z Ukrainą, a z drugiej Ukraina pozbywa się w ten sposób wszystkiego, co łączyło ją z imperium, którego częścią są nadal nasze republiki.

Teraz niektórzy gubernatorzy Kremla w naszych republikach (tzw. głowy republik, choć sami ich nie wybraliśmy) są bardzo głośno oburzeni takim „wandalizmem” i próbują udawać, że chronią naszą kulturę i nasz honor. Której nie chronią w samym imperium, będąc jednocześnie mankurtami i wspólnikami cesarskich okupantów.

Promowanie naszych kultur jest konieczne, ale nie w ten sposób. Musimy zrobić wszystko, aby sami Ukraińcy chcieli zetknąć się z naszą kulturą, a nie namawiać ich do życia tak, jak nakazało imperium kremlowskie.

Корреспондент

Leave a Reply