Rosyjska „trzecia droga” to zwykły nazizm

Ludność FR wymiera, trzeba wzywąć mieszkańców ” gnijącego Zachodu” i dawać im ziemię za darmo.

Deputowany Dumy Państwowej Dmitrij Gusiew wzywa do podjęcia radykalnych środków w związku z wymieraniem ludności Rosji.

Jego zdaniem, ponowne zasiedlenie Europejczykami terenów kontrolowanych przez Kreml, które w przeważającej części znajdują się w Azji, wcale nie jest rasistowskie. Żeby Federacja Resursowa mogła nadal uważać się za państwo pseudoeuropejskie, jednocześnie nienawidząc samej Europy.

Gusiew nawet nie próbuje podać przyczyn wymierania ludności w FR.

Nie potrafi też wyjaśnić, dlaczego żyjąc w „piekle” ludność Europy nie wymiera.

Jedynym realnym sposobem na skłonienie mieszkańców Europy i Ameryki do masowego wyjazdu do Raszki byłoby zbombardowanie ich miast, jak w Ukrainie, i wysłanie na rosyjskie zadupie pod groźbą rozstrzelania. Które stały się zaściankiem tylko dlatego, że to samo pseudoimperium uczyniło je zaściankiem poprzez swoją kontrolę.

Корреспондент

Leave a Reply