Rada Starszych Erzjan z terenu Federacji Rosyjskiej publicznie poparła Ukraińców

Rada Starszych Erzjan z terenu Federacji Rosyjskiej publicznie poparła Ukraińców

Odpowiednie oświadczenie zostało opublikowane na oficjalnej stronie ruchu narodowego http://inyazoro.info/ 

Jeden z najliczniejszych ugrofińskich ludów Federacji Rosyjskiej – Erzjanie zamieszkujący głównie w Republikę Mordowii – wyraził swoją solidarność z narodem ukraińskim.

Erzjanie są z narodem Ukrainy!

24 lutego armia rosyjska zaatakowała Ukrainę. Od 12 dni ludność cywilna Charkowa, Czernigowa, Sum, Mariupola i innych spokojnych miast Ukrainy ginie od rosyjskich bomb i pocisków. Zginęły tysiące Ukraińców, tysiące zostali okaleczeni. Jednak w rzeczywistości największej szkody doznała właśnie Rosja – jej dusza została wyrwana.

Uważamy wojnę za drapieżną i niesprawiedliwą.

Nienawiść i żądza krwi są niedopuszczalne. Czas minie, a narody Federacji Rosyjskiej potępią tę wojnę i władców Rosji – tak jak współcześni Niemcy potępią Hitlera i wojnę zaborczą III Rzeszy.

Na to jednak przyjdzie czas później. Dziś Rosja ma wyrwaną duszę.Dziś miliony milczą i nawet nie szukają dla siebie wyjaśnienia, dlaczego zniszczenie przez rosyjski pocisk rakietowy piekarni w miasteczku Makarów pod Kijowem było wymuszonym posunięciem.

W tym mrocznym czasie hańby i niewinnej krwi my, starszyzna Atyan Ezem, w imieniu ludu Erzjan oświadczamy następne:

1. Erzjanie potępiają tę inwazyjną i niesprawiedliwą wojnę.

2. Żądamy od kierownictwa Federacji Rosyjskiej natychmiastowego wycofania wojsk z Ukrainy.

3. Wzywamy braci Erzjan, którzy mogą trafić do armii rosyjskiej, aby znaleźli jakikolwiek sposób, by nie zostać wysłanymi do Ukrainy. Ci, którzy już przekroczyli granicę państwową Ukrainy z bronią w ręku – aby przestali brać udział w rozlewie krwi.

W tej wojnie nie zdobędziesz ani honoru, ani chwały.

W trosce o przyszłość ludu Erzyra, w imię pokoju deklarujemy:

Erzjanie są z narodem Ukrainy!

Ukraińcy, jesteście na własnej ziemi, a wasza wojna-patriotyczna!

Za wami prawda, co znaczy że zwycięstwo za wami!

W 2020 roku Erzjanie zatwierdziły system krajowych organów przedstawicielskich zgodnie ze wzorem Tatarów Krymskich. Odnotowano że Insyzor (główny starszy), reprezentuje naród Erzya i występuje w ich imieniu. Kierownictwo ruchu narodowego sprawuje Promks-zjazd delegatów partii politycznych i stowarzyszeń społecznych Erzyra. Kongres tworzy Atyan ezem (erz. Rada Starszych), działający między zwołaniami kongresu delegatów i wybiera Inyazora. Obecnym Iniazorem ludu Erzya jest Syres Bolyaen, który obecnie przebywa na terytorium Ukrainy, z grupą wolontariuszy Erzyru i w ramach Obrony Terytorialnej Ukrainy walczy przeciwko siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej.

Корреспондент

Leave a Reply