Odezwa wojującej Ukrainy do narodu białoruskiego

Odezwa wojującej Ukrainy do narodu białoruskiego

Wolny narodzie zniewolonej Białorusi! Dziś ukraiński wojownik przez swą walkę otwiera drogę do niepodległej Białorusi, do uwolnienia  narodu białoruskiego spod jarzma Moskwy.

Atak Rosji na Ukrainę nie powiódł się. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej ponoszą ogromne straty pod Kijowem, Charkowem, Czernihowem, Sumami i Chersoniem. Rosjanom nie udało się zająć żadnego dużego miasta. Nie mają już rezerw dla prowadzenia działań bojowych. Ostatnie jednostki okupacyjne przerzucane są z terytorium Białorusi w kierunku Kijowa.

Właśnie dziś naród ukraiński daje wam szansę zrealizować marzenie o białoruskiej Białorusi, wymarzonym kraju bohaterów BRL i zwycięzców powstania słuckiego. Marzenie o biało-czerwono-białej fladze nad Parlamentem Państwa Białoruskiego.

Białorusini! Wróg jest rozbity, wróg jest zdemoralizowany. Wychodźcie na ulice, przejmujcie kontrolę nad placówkami państwowymi. Rozbrajajcie KGB i policję.

Nie będzie innej okazji! Nie będzie wymówek przed dziećmi i wnukami! Do końca lutego Białoruś będzie wolna lub status rosyjskiej kolonii zostanie ustalony na zawsze.

Białorusini! Do walki! Za waszą i naszą wolność!

Корреспондент

Leave a Reply