Nowa „Krwawa niedziela” będzie!

Nowa „Krwawa niedziela” będzie!

5 stycznia 1905 r. ksiądz Georgij Gapon podsunął buntownikom pomysł, że car nie zna dążeń czerni i ludu pracującego, nie zna nieszczęść udręczeń cierpiących w imperium.

I już 9 stycznia oni postanowili pójść do pałacu carskiego, żeby to wszystko opowiedzieć. Na kolanach przed władcą stojąc, oczywiście. Ale nie udało im się to.

Car, „który nic nie wiedział”, nakazał „ochrance” strzelać do tłumu. Niewolnicy nie mieli bowiem prawa niczego żądać od cara ani skarżyć się na swoją sytuację. 

Spowodowało to śmierć wielu osób uczestniczących w procesji, w tym dzieci. Doprowadziło to do większych zamieszek, nazwanych później przez historyków rewolucją 1905 roku. To była oczywiście dokładnie „rosyjska rewolucja”, bo nawet rosyjska czerń rozumie, że w imperium rządzi nad resztą społeczeństwa właśnie ona, nawet nad szlachtą z „nie-ruskich”. Oczywiście wielki bunt został stłumiony, bo większość społeczeństwa go nie poparła. I nic carowi do tego nie było. Kielich cierpliwości ludności nie był przepełniony. W milczeniu przełknęli i uspokoili się.

Im więcej imperium traci w nowoczesnej wojnie, tym bardziej obniża się jego poziom życia. Wkrótce wygłodniałe tłumy buntowników znów wyruszą pod pałac „niewiedzącego” cara, by bić mu czołem, ale kule i granaty nowej carskiej „ochranki” znów będą tłuc te głupie „łby”, zaspokajając ich na zawsze. Prawdopodobnie i w tym przypadku ludność po prostu przyjmie to za pewnik i po cichu, bez skargi będzie dalej to znosić.

Z pewnością więc warto, by tym razem z tłumu, który pomaszeruje w kierunku pałacu carskiego, pociski i granaty poleciały nawet nie jako odpowiedź, ale na wyprzedzenie. Ale czy w takich warunkach może być jakakolwiek nadzieja na prawdziwe powstanie, gdy zamiast oporu wobec całego systemu imperialnego, ludność stawia opór tylko niektórym jego poszczególnym elementom? Obal cara, a zastąpią go bojarzy. Aby skłonić cara do wymiany bojarów, może zastąpiłby ich na jakiś czas, ale potem stało by jeszcze gorzej. Zastąpić zarówno cara, jak i bojarów? W tym samym systemie rządzenia będą więc robić to samo, co ich poprzednicy.

Корреспондент

Leave a Reply