„Niezniszczalny naród rosyjski”

„Niezniszczalny naród rosyjski”

Od dzieciństwa, od niemowlęctwa, przedstawicieli ludów tubylczych uczą, że „jesteśmy jednym narodem rosyjskim, niezniszczalnym narodem rosyjskim”.

Propaganda Kremla przez całe życie wmawia Ukraińcom, że Ukraińcy to oszukani Rosjanie.

Teraz cały świat widzi okrucieństwa zbrodni wojennych popełnionych przez faszystowskie księstwo moskiewskie na Ukrainie.

Nawet starzy ludzie, którzy przeżyli czasy okupacji hitlerowskiej, mówią, że naziści nie popełniali takich zbrodni i że często można było negocjować z ówczesnymi okupantami. Negocjuj z zupełnie nieznajomymi ludźmi.

O ile w zasadzie nie da się negocjować z „jednym narodem” czy „braterskimi Rosjanami”, istoty te nie mają ani poczucia empatii, ani rzeczywistego przekonania, że ​​są jednym ludem z Ukraińcami. Imperialna propaganda zawsze działa w jednym kierunku – zaszczepiając fałszywy obraz światopoglądu wśród zniewolonych ludzi, ale nie zmieniając poglądów samych zniewalców.

Państwo nie może być „swoje”, w którym siłą narzucają, że jest „twoje”. Swoje odczuwasz sam.

Корреспондент

Leave a Reply