Kongres Ludu Kałmucji: „Niech walczą oligarchowie i ich dzieci!

Kongres Ludu Kałmucji: „Niech walczą oligarchowie i ich dzieci!

Moskwa nadal wysyła na wojnę do Ukrainy przedstawicieli republik narodowych i ludów tubylczych Federacji Rosyjskiej, na co zwracają uwagę eksperci wojskowi z całego świata.

Oficjalne oświadczenia przywódców republik narodowych, którzy razem pospieszyli, by „wyrazić prezydentowi Putinowi swoje poparcie i zaufanie”, ustąpiły miejsca oficjalnym raportom o ofiarach wśród rosyjskiego wojska. Niemal każdego dnia do republik narodowych docierają informacje o śmierci i niewoli ich rodaków. Głosy ruchów narodowych, które od pierwszych dni wojny publicznie potępiają inwazję Rosyjskich Sił Zbrojnych na Ukrainę, stają się coraz głośniejsze.

Specjalne oświadczenie w sprawie wysłania żołnierzy z Kałmucji na wojnę w Ukrainie wydał dziś Kongres Ojratów-Kałmuków, krajowy organ przedstawicielski Kałmuków, który wcześniej wyraził solidarność z narodem ukraińskim i wezwał władze rosyjskie do wycofania wojsk z Ukrainy:

Odwołanie

Kongresu ludu Ojrat-Kałmuckiego do Kałmuków, mieszkańców Republiki Kałmucji i wszystkich Rosjan

Drodzy Bracia i Siostry! Drodzy rodacy! Rosjanie!

Na terytorium suwerennego niepodległego sąsiedniego państwa, Ukrainy, toczą się działania wojenne na pełną skalę, w których niestety biorą udział żołnierze Sił Zbrojnych Rosji, co w XXI wieku jest całkowicie nie do przyjęcia.

My, Ojrat Kałmucy, jesteśmy małym narodem, który w ciągu ostatnich czterech wieków brał udział we wszystkich wojnach w obronie interesów państwa rosyjskiego. W tych wojnach straciliśmy kwiat i pulę genową naszego narodu, życie wielu tysięcy naszych najlepszych synów. A co mamy dzisiaj? Dwa najpotężniejsze gospodarczo obwody kałmuckie, oderwane od naszej republiki w grudniu 1943 r. przez reżim stalinowski, wielomiliardowe długi i ostatnie miejsce wśród wszystkich regionów Rosji pod względem głównych wskaźników społeczno-gospodarczych. Nie potrzebujemy tej specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie, gdzie ginie nasza młodzież. Niech walczą oligarchowie i ich dzieci! Wzywamy wszystkich rozsądnych ludzi, naszych rodaków, wszystkich Rosjan, by nie brali udziału w szalonej rzezi w Ukrainie, a wtedy pokój nadejdzie szybciej! Ratujmy życie naszej młodzieży! Precz z wojną! Pokój światu!

OM MANI PADME CHUM

Prezes А.B. Sandżyjew

Wiceprezes B.B. Boromangnajew 

Wiceprezes B.А. Dowdanow

Wiceprezes А.А. Erdnijew


Корреспондент

Leave a Reply