Kiedy i dlaczego Rosja się rozpadnie?

Kiedy i dlaczego Rosja się rozpadnie?

Doktor nauk ekonomicznych, profesor, wiceprezes Narodowego Banku Ukrainy (1991-1992 oraz 2005-2009), dyrektor wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (1993-1996), wiceminister finansów Ukrainy (2009-2010) podziela poglądy na temat przyszłości Federacji Rosyjskiej.) Aleksander Sawczenko. Wyłącznie dla „Free Idel-Urals”.

Bo kto się uczy jak potrzeba,

Ten swoją własną mądrość ma (tl. MARIAN JAKÓBIEC)

Chciałbym zacytować bardzo trafny fragment mojej książki „Anty-Ukrainiec”:

„Po raz pierwszy w swojej historii Ukraina walczy ze swoim historycznym wrogiem Rosją w koalicji nie tylko ze wszystkimi krajami europejskimi, ale także – co najważniejsze – w partnerstwie ze Stanami Zjednoczonymi. I w warunkach neutralności Turcji. Tak więc, jak powiedział Prorok: „Więc do walki — zwyciężajcie!” Dodam także: „Stany Zjednoczone wam pomagają”. Chciałbym jeszcze raz podkreślić. Ukraina może z pewnością pokonać Rosję w jej walce o prawo do pełnego przebywania w orbicie zachodniej cywilizacji tylko w dwóch okolicznościach: pierwszą jest rozmieszczenie wojsk NATO I USA na jej terytorium, drugim jest rozpad Rosji. Nie jest więc to tylko teoretycznym pytaniem, kiedy i w jakich okolicznościach możliwy jest rozpad Rosji. Zacznę od warunków wstępnych.

Pierwszy warunek jest geopolityczny – cywilizacja zachodnia w jasny sposób, jednoznacznie identyfikuje Rosję jako wielki regionalny Kraj Zła i zaczyna z nią walczyć wszelkimi pozamilitarnymi metodami, ekonomicznymi (zwłaszcza zaostrzającymi się sankcjami), informacyjnymi (głównie prawdziwymi informacjami o bogactwie i moralności rządzących elit), legalnej – przy pomocy sądów międzynarodowych, aby uczynić Rosję odpowiedzialną finansowo za wszystkie jej nielegalne działania: aneksję Krymu i części Donbasu, poparcie dla terrorystów, zestrzelony samolot itp.

Drugim warunkiem jest długoterminowe utrzymanie niskich cen ropy i gazu. Jak to zrobić? Oto kilka oczywistych rekomendacji: blokowanie projektów promujących monopolistyczną pozycję Rosji na europejskim rynku gazu, zwiększenie kontyngentów taryfowych na alternatywne źródła energii w UE, ulgi podatkowe dla producentów i konsumentów samochodów elektrycznych.

Trzecim warunkiem jest sukces krajów byłego ZSRR, które ostatecznie dołączyły do ​​cywilizacji zachodniej i otrzymały za to od Rosji aneksję części swoich terytoriów. Sukces tych krajów to potężny cios w system społeczno-gospodarczy Rosji, który dopuszcza jedynie chaos na swoich granicach, a nie porządek i rozwój. Ale taki sukces nie jest możliwy bez znacznej pomocy wojskowej, fachowej i finansowej ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Wzywam Stany Zjednoczone i Unię Europejską do udzielenia tym krajom pomocy finansowej w wysokości i na warunkach ich możliwego członkostwa w UE i NATO. Jest to niewielka opłata za powstrzymanie ekspansji rosyjskiego chaosu do Europy i USA. Ponadto taka polityka tworzy nowe rynki dla UE i znacznie wzmacnia NATO. 

Ale głównym warunkiem rozpadu Rosji może być tylko silna wewnętrzna wola do zrujnowania kraju. Powiem wprost – to nie może być wola rosyjskiej opozycji, której teraz nie ma – są tylko projekty Kremla czy utalentowani pojedynczy dysydenci, którzy są nawet wygodni dla systemu. Nie może to być także wola jakiejkolwiek jednej elitarnej grupy, przybliżonej do Putina, na przykład grupa utalentowanych ekonomistów, bankierów i finansistów. To nie może być wola cierpiącego narodu rosyjskiego, nawet jeśli on będzie cierpieć głodem (lub stanie się trzeźwy, co jest nie do pomyślenia).

Taka wola (w kierunku rozpadu Rosji) istnieje w niektórych republikach i może pojawić się w niektórych regionach Rosji. Potrzebny jest bodziec społeczno-gospodarczy, aby urzeczywistnić tę wolę do rozpadu Rosji. Takim bodźcem może być długotrwały (rok lub dwa lata) niedobór żywności w tych republikach lub regionach; krótkotrwały (od dwóch do trzech miesięcy) niedobór wódki w Moskwie czy Petersburgu, decyzja Putina o zmianie władzy na Białorusi lub w Kazachstanie, nowa wojna Putina na granicy z Rosją itd. Rosja rozpadnie się, gdy jej PKB spadnie do krytycznego poziomu – mniej niż 1% świata. Wtedy zabraknie żywności, wódki i „sił bezpieczeństwa” w Rosji, czyli rządu”.

Niestety, w ciągu pięciu lat po ukazaniu się „Antyukraińca” Ukraińcy słuchali głównie “kozaczków” (tj. dywersantów i propagandystów) z Rosji, zwolenników „russkiego mira”, czy starcia polityków – kto jest większym głupcem lub kto więcej ukradł.

Ukraina zawaliła Związek Radziecki 30 lat temu! Upadek ZSRR poprzedził upadek gospodarek ZSRR i Rosji, których PKB spadł do mniej niż 1% świata. Za rządów Putina w najlepsze czasy Rosji podnosił się do ​​2%. Po zajęciu przez Rosję Krymu i terytoriów tymczasowo okupowanych (Donbasu) w 2014 roku oraz nałożeniu sankcji, PKB Rosji nie przekraczał 1,6% światowego. Teraz, gdy rubel spadł do 150 rubli za dolara, PKB Rosji wynosi już mniej niż 1% światowego PKB, ale Rosja wciąż istnieje.

Faktem jest, że fizycznie PKB nie spadł jeszcze dwukrotnie, tak jak kurs. Tylko rynki akcji i walut są teraz zniszczone, ale realna gospodarka nadal działa. Jeśli więc zachodnie sankcje nie zostaną zniesione, ale będą nasilane (zwłaszcza na eksport ropy, gazu i broni), a ukraińskie siły zbrojne i obrona terytorialna, wraz ze wszystkimi Ukraińcami, będą skutecznie stawiać opór i pokonywać agresora, PKB Rosji spadnie o 25-35% w ciągu trzech czy czterech miesięcy.

Co jeszcze musi zrobić Zachód? Wykończyć Sbierbank Rosji i zacząć nakładać sankcje na Rosjan i, niestety, na Białorusinów. Za wszystko trzeba zapłacić, także i za kryminalne decyzje ich przywódców, Putina i Łukaszenki. Należy zacząć od zablokowania transakcji międzynarodowych wszystkich obywateli Rosji i Białorusi (w tym Ukraińców, którzy mają rosyjski paszport), nie tylko kartą Visa lub MasterCard, ale także wprowadzić limit 100 USD dziennie na wypłaty gotówki we wszystkich bankach za granicą. Jeśli w ciągu dwóch tygodni okupanci nie opuszczą wszystkich zajętych miast i wsi Ukrainy, należy przeprowadzić nacjonalizację wszystkich funduszy, a za tydzień – wszystkich nieruchomości posiadaczy paszportów rosyjskiego i białoruskiego. Jeśli okupacja będzie trwała, wszystkie wizy dla wszystkich obywateli Rosji i Białorusi muszą zostać cofnięte w ciągu trzech tygodni. Wyjątki są możliwe tylko dla otwartych przedstawicieli opozycji reżimów dyktatorskich.

Więc Rosja Putina może przestać istnieć już latem tego roku! Jest to życzenie nie tylko 42 milionów Ukraińców, ale być może połowy ludności świata. To trzeźwa kalkulacja ekonomisty, który dokładnie przewidział upadek ZSRR w swoim artykule w The Wall Street Journal wiosną 1991 roku.

Корреспондент

Leave a Reply