Karaczajo-Czerkiesja Pierwszy bunt przeciw polityce wojennej utylizacji muzułmanów

Karaczajo-Czerkiesja  Pierwszy bunt przeciw polityce wojennej utylizacji muzułmanów

W Karaczajo-Czerkiesji kobiety blokowały ruch przez most nad rzeką, wymagając informacji o swych dzieciach i braciach biorących udział w wojnie w Ukrainie, z którymi straciły kontakt.

6 kobiet 20 marca, wyrażając swój protest, blokowały ruch transportu przez jezdnię na moście nad rzeką Husa na stacji Zełeńczukskiej w Republice Karaczajo-Czerkiesja.

Policja zatrzymała manifestantki. Zostały sporządzone 6 protokołów administracyjnych w stosunku do kobiet na podstawie cz. 6.1 art. 20.2 Kodeksu Administracyjnego FR.

Kanał Astra w Telegramie wymienia imiona zatrzymanych podczas manifestacji: 29-letnia Ajszat Kipkejewa, 29-letnia Albina Gociajewa, 55-letnia Asjat Gociajewa, 61-letnia Patia Bajczorowa, 35-letnia Fatima Kipkiejewa i 30-letnia Lilia Gociajewa. Wobec nich zostały sporządzone protokoły na podstawie artykułu administracyjnego o naruszeniu reguł przeprowadzenia zgromadzeń. Innych szczegółów brak.

Корреспондент

Leave a Reply