Kałmucja żąda wycofania wojsk z Ukrainy

Kałmucja żąda wycofania wojsk z Ukrainy

W Republice Kałmucji, należącej do Federacji Rosyjskiej odbyło się posiedzenie Kongresu Ajrat-Kałmuckiego narodu, krajowego organu przedstawicielskiego Kałmuków.

Uczestnicy spotkania postanowili “wyrazić solidarność z narodem ukraińskim w jego sprawiedliwej walce o pokój i wolność”. Kongres zażądał również od władz rosyjskich natychmiastowego wycofania wojsk z terytorium Ukrainy. Dokument został podpisany przez czterech liderów kałmuckiego ruchu narodowego.

Należy przypomnieć, że w maju 2021 roku Kałmucy, mimo represji ze strony FSB, zdołali zwołać kongres narodowy, w którym wzięło udział 170 delegatów kałmuckich organizacji społecznych i społeczności. Kałmucy oskarżyli wówczas władze rosyjskie o skryte ludobójstwo etniczne, a Moskwa odpowiedziała aresztowaniami.

Kałmucy to jedyny w Europie lud mongolskojęzyczny i buddyjski, zamieszkający Republikę Kałmucji (Federacja Rosyjska). Ich nazwa własna to Chalmg, Oirat. Ogólna liczba Kałmuków w Federacji Rosyjskiej wynosi około 180 tysięcy osób (57,4% ogółu ludności Kałmucji).

Корреспондент

Leave a Reply