Fizyka nierosyjskiego świata

Kremlowska machina propagandowa ma teraz na celu udowodnienie sztucznego pochodzenia niszczycielskich trzęsień ziemi w Turcji i Syrii.

Podobno błyski światła na niebie tuż przed trzęsieniem ziemi są dowodem na to, że ktoś zbombardował Turcję.

Może wcześniej śmiałeś się z doniesień REN-TV, ale REN-TV to teraz cała FR. Ten kanał telewizyjny to była po prostu „próbką” – wypuszczali różne bzdury i patrzyli co ludzie „strawią”. Teraz nauczyli się pracować na pełnych obrotach.

Takie ogniska to „światła trzęsienia ziemi” lub w skrócie EQL. Dość naturalne zjawisko i obserwowane przez ludzi od samego pojawienia się ludzkości.

Pierwsza naukowa praca o tych światłach została napisana w 1851 roku w Irlandii przez Roberta Malleta, który wymienił wszystkie obserwacje EQL od XVII wieku p.n.e. do 1842 roku.

EQL mogą być widoczne na niebie na kilka godzin przed lub w trakcie trzęsienia ziemi, a także po (ale rzadziej występują po niż przed lub w trakcie).

Najczęściej są one widoczne wzdłuż stref ryftowych (głębokie uskoki) i grabenów (część skorupy ziemskiej, która została zmiażdżona w stromy pionowy klif).

Światła mogą być małe, jak ogniki, lub mogą płonąć po niebie jak petardy. Wszystko zależy od charakteru geologicznego danego obszaru.

Podstawowa teoria ich pochodzenia mówi, że światło jest spowodowane silnymi naprężeniami mechanicznymi w skorupie ziemskiej, które zmieniają się w miarę rozchodzenia się fal sejsmicznych, generując prąd elektryczny, którego wyładowania są widoczne jako „światła trzęsienia ziemi”.

Czasami pojawienie się EQLs sygnalizowało ludziom, że nadchodzi katastrofa i udało im się ewakuować w bezpieczne miejsce.

Raszyści natomiast nie przebierają absolutnie w niczym, by robić swoją nazistowską propagandę. Zarówno wysoko postawieni raszyści, jak i zwykli ludzie: wszyscy są w tym samym zaprzęgu i dążą do tego samego celu – całkowitego odczłowieczenia nie tylko siebie, ale i wszystkich, wśród których można zasiać ich nazistowskie idee.

Корреспондент

Leave a Reply