Czuwaska nadzieja Buriacji

Czuwaska nadzieja Buriacji

Nadieżda Nizowkina jest Czuwaszką, która walczy o Buriację. Przez całe swoje świadome życie mieszkała w Buriacji i zajmowała się zarówno pisarstwem, jak i działalnością na rzecz praw człowieka.

Nadieżda jest dysydentką, która za swoją działalność publiczną była wielokrotnie aresztowana, karana grzywnami, a nawet poddawana karnym metodom psychiatrycznym.

Początkowo brała udział w tworzeniu „komitetu antynawalistycznego”, z czasem jednak stała się bardziej lojalna i zaczęła wspierać działania Nawalnego, choć sam Nawalny raczej nie doceniłby poglądów Nizowkinej.

Faktem jest, że Nadieżda opowiada się za rozbiorem Rosji i wolnością dla narodów podporządkowanych Kremlowi.

Od początku wojny w 2014 roku Nadieżda stanęła po stronie Ukrainy jako po stronie prawdy i antykolonialnego oporu.

Nizowkina stara się występować jako obrończyni praw człowieka DLA WSZYSTKICH uciskanych przez państwo rosyjskie. Czasami jednak jej przywiązanie do zasad jest zaskakujące, ponieważ Nadieżda wielokrotnie występowała w roli obrońcy praw człowieka nawet wobec tych, którzy uważają ją za „wrogów ludu” i chętnie widzieliby ją w więzieniu lub martwą. Bo oprócz obrony praw przedstawicieli buriackiego ruchu narodowowyzwoleńczego Nizowkina wystąpiła również jako obrończyni rodzin osób biorących udział w wojnie po stronie Kremla, gdy władze Kremla w jakikolwiek sposób naruszały prawa tych osób.

To znaczy, dla niej nie jest nawet kwestią zasad, że ci ludzie są przeciwni jej ideom – państwo prawa powinno być dla wszystkich, nawet dla tych, którzy z zasady zajmują się deptaniem praw człowieka.

Taka jest filozofia Nadieżdy Nizowkinej.

W 2023 roku podczas programu w jednym z buriackich mediów Nizovkina mówiła o tym, że Buriacja powinna wyodrębnić się z FR i stać się wolnym, niepodległym państwem.

Корреспондент

Leave a Reply