Buriacki ruch narodowy wsparł Ukraińców

Buriacki ruch narodowy wsparł Ukraińców

Przedstawiciel buriackiego ruchu narodowego Dorżo Dugarow zwrócił się do obywateli Buriacji i buriackiej diaspory.

„Zbrodnicze władze rosyjskie nakazują wojsku celowe uderzenia na obiekty cywilne w chronionych przez międzynarodowe prawo humanitarne miastach Ukrainy, okazywanie pogardy i systematyczne łamanie zasad i zwyczajów wojennych, brutalne rozprawianie się z cywilami – kobietami, dziećmi i osobami starszymi” – czytamy w oświadczeniu.

Dugarow wezwał rodaków do sabotowania transportu na Ukrainę, a także do zorganizowania akcji protestacyjnych: „Wzywam wszystkich obywateli Buriacji do wyjścia na znak protestu przeciwko wojnie. Proszę o organizowanie mityngów i marszów w Ułan Ude oraz rozpowszechnianie prawdziwych informacji o zbrodniach rosyjskich przywódców kierowanych przez Władimira Putina”.

Buriacki działacz oświadczył, że nie chce, żeby naród buriacki zapłacił za moskiewskie awanturnictwo. Dugarow zwrócił się do ukraińskich żołnierzy z prośbą o litość dla Buriatów, którzy zostali jeńcami:

„Jeśli do waszej niewoli trafią jeńcy wojenni z Buriacji, z obwodu irkuckiego lub z Kraju Zabajkalskiego, proszę was o traktowanie takich jeńców wojennych zgodnie z konwencją genewską.

Dopuśćcie do nich przedstawicieli międzynarodowego Czerwonego Krzyża, a jeśli ktoś z nich potrzebowałby pomocy medycznej, udzielcie jej. Wiem, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, sami macie ograniczone zasoby, jednak wierzę i wiem, że naród ukraiński zademonstruje wysoki poziom ducha i moralności, traktując jeńców wojennych zgodnie z normami przyjętymi przez społeczność międzynarodową, zgodnie z konwencją genewską o traktowaniu jeńców wojennych.”

Dorżo Dugarow jest znanym działaczem buriackiego ruchu narodowo-demokratycznego,  politycznym emigrantem. W roku 2014 publicznie potępił agresję Rosji wobec Ukrainy.

Корреспондент

Leave a Reply