Ukrainań rok-kuroś targi moro ěrzäń keĺsě

Ukrainań rok-kuroś targi moro ěrzäń keĺsě

Topavtomga te pokš tevent́ savś važodems koda rok–kuronteń, istä ězäń aktivistněneńgak.

Ukrainań rok-kuroś «Komu vniz» noldaś moro ěrzäń keĺsě. Te vejkeś Mordovija Respublikań kirdij keĺtede. Klipent́ ěś Ju tüb kanalonteń putyze Boläeń Syreś Inäzoroś.

Tede baška Inäzoroś sörmadś znäryja valt moramodont́ dy klipeń teemadont́.

— Kompozicijań juronteń putoź Podgornova Alinań valmorozo. Alina sodaviks ěrzäń valmoroń sörmadycä. Moroluvoś Olöšoń (Aleksej Lesnyh). Moramoś dy moramokoeś (aranžirovkaś) «Komu vniz» moramo kuront́ – teškstyze Syreś.

Tede baška son vit́kstaś, kelä, te muzykań kompozicijant́ teemaś uĺneś sonzě umoń inemeleks.

Moront́ lemezě «Tüštäneń pškadema». Tüštä – ěrzäń mifologijaso ine lomań, Purgine pazont́ dy Litova tejterent́ ějdest. Moroń smustesěnt́ ěnäldoma, konasont́ Tüštäń terdit́ velävtoms dy idems ěś ěrzäń kelent́ dy raśkent́.

«Komu vniz» – ukrainań rok-kuro, kona uĺneś jurovtoź 1988-ce iestěnt́ Kijav ošso. Sonzě stilistikant́, muzykań kritiktněń melest kuvalt – gotikań folk-indastrial.

Tede ikele www.inyazoro.info sörmaleś sede, koda Boläeń Syreś Inäzoroś jovtyze valozo Vejsěndäź Raśkeń Organizacijań (VRO – OON), undoks raśkeń kevkstematneń kuvalt Sval važodicä forumont́ komsece sessijasont́ dy säldyze Rossijań raśkeń (nacionaleń) politikanzo kisě.

Корреспондент

Leave a Reply