Teeź paro Ěrzäń tev!

Teeź paro Ěrzäń tev!

«Ravo» proektěś, Mihail Potapov veticänt́ ked́alo, kenärdovty minek a vasencede. Aumok uĺneź putoź audioknigaś, konań lovnyze Larisa Zybkina.

Nej vana syń kenärdovtymiź ějkakšoń kniginesěnt́. Marina Slugina jutavtyze ěrzäks amerikań ějdeń turtov jovtnemań serijant́ «Dora the Explorer» (Jaki -pakicä Darä). Jutavtyze anglań keĺstě Ma Yak, ěrzäks Marina Slugina.

Sükonätano net́ kavto mazyjt́ dy prevejt́ ěrzätneneń! Istä sedetovgak!

Ěrzä, vetäk pränt́ synst kondäks. Tejt́ mezejak!

ěrzäks

english original

Корреспондент

Leave a Reply