RF-sě pansematnede ěrzätne jutavtyt́ ěś Ěrzäń Promksont́ Ěstěń Mastorso

RF-sě pansematnede ěrzätne jutavtyt́ ěś Ěrzäń Promksont́ Ěstěń Mastorso

Ěrzätne javolävtst́ Ěrzäń Promksoń anokstamodo. Repressijatne ěrzätneń karšo vievgadst́, seks delegattně puromit́ Ěstěń Mastorso. Inäzoront́ sajtsonzo putoź pškadema, koso jovtaź:  Promksoś juty taštamkovoń meeĺce čitnestě, jutavtoma tarkadont́, zärs, apak sörmado.

«Tedide, umaŕkovsto, ěrzätne arsest́ jutavtomo Ěrzä Raśkeń Promks, tökš kočkavicä kuro, Mordovijaso. Te promksonteń delegattně kočkavit́ politikań partijatnede, lomańkurotnede, kuĺturań kužotnede, religijań vejsěndävkstněde. Promksoś sy meĺs ěrzäń raśkeajgemań karmavtomatnede. Net́ karmavtomatneń topavtoź važodit́ Atäń Ězemeś Inäzoront́ marto. Ansäk purnams Promksont́, koda kočkams Atäń Ězement́kak, ěź lise. Rossijań Federacijaso, Ukraina langs kajamodont́ mejle, kemekstaź znäryja repressijań zakont, vievgadst́ režimeń opponentněń pansematne, raśkeń aktivistněń jutkstojak. Net́ uslojtnesě delegatoń kočkamoś, Mordovija Respublikaso promksoń jutavtomaś, – a topavtovicä tev. Kirdivieś snartni saems kedenzě alov ěrzäń raśkeajgemant́, tei ěś peĺde, ěś meĺsě, ěrzäń kočkavicä kuroń klont, kozoń sovavty büdžetěń sferaso važodicätneń-lomatneń, konat teit́ seń meze meri kirdivieś» – korty Vitalij Romaškin, anokstamo kuroń prävtoś, Atäń Ězems sovicäś. 

Anokstamo kurosont́ teškstyt́, FSBěń – policijań kardamotneń langs apak vano, ěrzätne purnavit́ ěmigracijaso, kortamga-arsemga pšti problematnede, konat stävtoź raśkent́ ikele, konatneń ěrävi vitnems sede bojkasto. Tede baška kortamoś karmi moleme rákeajgemań od tökšmeĺtnede-karmavtomatnede. Karmit́ kemekstaź tevtne-luvtně, konat vetit́ net́ karmavtomatneń topavtomas, karmi putoź pitne Ukraina langs rossijań kajamonteń.  

Anokstamo kuros sovast́ ěrzät ěŕva kodat mastortněstě.

«Miń sükonätano minek ěstěń jalgatneneń, konat te avoĺ šožda škastont́ nevtit́ ěś čivent́ – maksyt́ jutavtoms minek Promksont́ fino-ugrań jalaks-leläčiń atmosferaso, koso araś tarka policijań seĺmetneneń dy arestněsě tandavtnematneneń. Delegattně putsyź vese viest avoĺ ansäk ěrzä raśkeajgemań važodemanzo jonkstamonteń, tede baška te karmi terdemaks vese raśketneneń, konat kardavit́ Moskovsont́, ěś oläčint́ dy meĺtopavtomatneń kisě türemas» – korty promksont́ tökšmeĺtnede Syreś Inäzoroś. 

Корреспондент

2 Comments

Code Herb Posted on13:42 - 23.10.2022

I join. And I have faced it.

Avenue17 Posted on19:28 - 08.01.2023

Very similar.

Leave a Reply