Kulät ĕrzäks Oläčiv Rav-Ural peĺde #8. Kavksoce noldavks.

Ruztně ěräzasto vetit́ tortingeń propagandant́ ějkakš piretnesě. Baškortostanoń Sterlitamak ošsont́, kevejksěěce ějkakš piresěnt́ jutavtst́ «ceračiń urok», (urok mužestva). Ějkakštněneń jovtnest́ Rossijań jattněde, tandavtnest́ baškortoń patriotizmaso, «ukrainań ideologijaso» dy lija, kulycä imperijant́, pelematnesě.

Vete iesě ějkakštněneń javšest́ avtomatt, granatomött dy kedeń granatat. Iĺdus Manäpov mankurtoś, jakaś ikelest ušmanoń oršamopeĺsě, avtomat marto dy jovtneś, «ušmanoń dolktont́ dy Otečestvań večkemadont́».

Корреспондент

Leave a Reply