Ěrzätne terdit́ Mordovija Respublikań prävtont́ panžoms ěrzäń gimnaziä

Ěrzätne terdit́ Mordovija Respublikań prävtont́ panžoms ěrzäń gimnaziä

Ěrzätne ušodyź raśkeń kampanijant́ Saran ošso tečiškań ěrzäń gimnazijań panžomga. Gimnazijant́, koso tonavtomaś vetävi ěrzäks.

Ěrzätne, nej vana semijanek, pškadit́ Vladimir Volkovněń, Respublika Mordovija prävtonteń, Saran ošso ěrzäń gimnazijań panžomadont́. Gimnazijant́, koso avoĺ ansäk tonavtyt́ ěrzäń kelenteń, dy vese disciplinatnejak maksovit́ ěrzäń keĺsě.

Iniciativadont́ jovtni ěrzäń poětěś dy sörmadeeś Vežaj Ěrüš: «Ěrzätneń jutkso umok molit́ kortamot ěrzäń gimnazijań panžomadont́. Tečiń raśkeń kuĺturaś a kasy kuhnätneva. Teń turtov ěrävit́ talanovt sörmadejt́, žurnalistt, scenaristt, dy lija keĺstě jutavtycät. Kosto syń saevit́? Školatnestě, koso ěrzäń kelenteń tonavtyt́ vest́ targos dy tejak fakuĺtativeks? Istät talanovtněń kastomga ěrävi keleń pert́peĺksěś. Istämo pert́peĺksěks karmi uleme ěrzäń gimnazijaś».

Ěrzäń aktivistně teškstyt́: – Rossijań Federacijasont́, «keĺtneń konkurencijadont́» kortamotne te rakamo tevt́. Ěrzäń keleś teevś kažov ineśkeks, zärdo sonzě tonavtoma škant́ neĺgit́, dy maksyt́ lija keleń tonavtomas, lija kuĺturań kastomas. Dy ěrzätneneń teń pingstě merit́ jutavtoms ruzoń kelent́ marto peĺkstamotneń kuhnätneva dy veletneva. Kodamo konkurencijado moli kortamoś, buti ruzoń kelenteń tonavtyt́ kavksokst́ –vejksěkst́ targos, a ěrzäń kelenteń targos vest́?

Ěrzätne rakit́ nusmanästo: Federativnoj Dogovoront́ sörmactomanzo meele, keleń tonavtoma kojsěnt́ polavtovś ansäk vejke tešks! «Russkij vmestE s ěrzänskim» teči lovnovi koda «Russkij vmestO ěrzänskogo».Ěrzätne rakit́ nusmanästo: Federativnoj Dogovoront́ sörmactomanzo meele, keleń tonavtoma kojsěnt́ polavtovś ansäk vejke tešks: -«Russkij vmestE s ěrzänskim» teči lovnovi koda «Russkij vmestO ěrzänskogo».

Lectäsynek, 2019 ień ožokovsto Inäzoroś pškaleś Mordovija Respublikań prävtvetikuronteń ěrzäń gimnazijań panžomadont́. Seke kovstont́, Petr Tultaev, Saran ošoń prävtoś, ěškize te idejant́ dy lemdize sonzě aěräviksěks. Kelät «v školah Saranska, osobenno v rajonah s kompaktnym proživaniem mordvy, nacionaĺnye jazyki izučajut. V sadikah izučajut kuĺturu narodov Mordovii i jazyki».

Корреспондент

1 comment so far

Михаил Posted on07:12 - 08.03.2020

Истя-гимназиясь эряви эрзятненень- те самай вересь, конавтомо эрямось прядови!

Leave a Reply