Ěrzä raśkeń ěśmeĺsěěrämodo Meĺjavolävtomanteń – 25 iet́!

Ěrzä raśkeń ěśmeĺsěěrämodo Meĺjavolävtomanteń – 25 iet́!

Ěrzäń raśkent́ alkuksoń lemenzě koräs

Miń, vese ěrzäń raśkent́ peĺde Ěrzäń Inekužos kočkaź ěrzäń lomantne,

 • neželeź lamo töžaień ěrzäń raśkent́ ěrämopingezěnzě, meĺsě kirdeź minek pokštänok dy synst kojtneń-kirdatneń,
  ěrzä raśkeń, ěrzä keleń dy ěrzä kuĺturań vejsěksčiń jožoń maräź dy kirdeź,
 • meĺsparoso teškstneź keme ěrzäń melent́ dy jožomarämont́ uliksčist,
 • parste čaŕkodeź dy maräź – Ěrzä raśkent́ sy škań ěrämonzo kis melävksoś nej vesemezě ašti neeń škań ěrzätneń lavtov langso,
 • raśkejutkoń pravatnes dy Ruzmastoroń Prävtkoenteń kirdeź, konat idit́ ěŕva lomaneń dy ěŕva raśkeń pravatneń,
 • lija raśkeń ěrämopingest, koest, kuĺturast, kelest dy raśkeń kaštančist meĺvanoź,
 • bažaź ulems Modamastoroń lija raśketneń jutkso ulems-ěräms ěś kezěreń lem alo, norovaź ulems sodaviksěks, ěś pitneń sodycä dy maricä, ěś meĺsě ěricä raśkeks,
 • lija raśketneń, synst kirdivijtneń dy vetikurotneń paro meĺs dy jalgaksčis kemeź,
 • vese ěrzäń raśkent́ melenzě-bažamonzo lomań seĺme ikele nevteź,
  JAVOLÄVTTANO Ěrzä raśkent́ MEĹDENZĚ: panžado lemdävoms ěś kezěreń lemsěnek – ĚRZÄŃ RAŚKE, ĚRZÄ,
  dy kemekstatano – Ěrzäń raśkent́ ulit́ vese asaevikst ěsenzě pravanzo lija raśketneń jutkso.

Vese raśketneneń Vemeĺksčiń, Set́mečiń dy Iznävksčiń arseź
Ěrzäń Raśkeń Inekužoś.

1995 ie, ějzürkov, 23 či. Saran oš

Корреспондент

Leave a Reply