Maskva paskelbė „Laisvąjį Idel-Uralą“ „nepageidautina organizacija Rusijoje“. Kas už to slypi?

Maskva paskelbė „Laisvąjį Idel-Uralą“ „nepageidautina organizacija Rusijoje“. Kas už to slypi?

Rusijos Federacijos generalinė prokuratūra paskelbė „Free Idel-Ural“ organizaciją nepageidautina Rusijos Federacijos teritorijoje. Informacija apie sprendimą jau išsiųsta Rusijos Federacijos teisingumo ministerijai, siekiant įtraukti „Laisvąjį Idel-Uralą“ į „užsienio ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, kurių veikla Rusijos Federacijoje laikoma nepageidaujama“, sąrašą.

Mūsų visuomeninis judėjimas susikūrė 2018 m. Pranešimas apie „Laisvojo Idel-Uralo” darbo pradžią buvo paskelbtas tremtyje Ukrainoje, todėl Generalinė prokuratūra organizaciją vadina „ukrainietiška“. Tai kodėl tik dabar, o ne, tarkime, 2018-aisiais, buvo sukurtas „Laisvas Idel-Ural“? Kodėl gi ne 2019 m., kai ypač mūsų judėjimo pastangomis Ukrainos Aukščiausioji Rada priėmė rezoliuciją, remiančią Rusijos čiabuves? Kodėl ne 2020 ar 2021 m., tuomet kai „Laisvojo Idel-Uralo” aktyvistai kreipėsi į Turkijos prezidentą Racepą Tayyipą Erdoganą, kai vyko į Laisvosios Rusijos forumą Lietuvoje, į Pasaulinį finougrų kongresą Estijoje, ten Riigikoke ar pasisakė JT, lobijavo rezoliuciją dėl Rusijos Federacijos vietinių čiabuvių tautų rėmimo.

Tam yra keletas priežasčių, tačiau pasakysime dvi pagrindines:

1. Maskva, didindama savo akcijų konfrontaciją su Ukraina ir Vakarais, dabartinį politinį momentą mato kaip galimybių langą. Galimybės naujoms represijoms Rusijoje, atakuoti piliečių teises ir laisves.

2. Manome, kad Kremlius sužinojo apie mūsų politinę kampaniją Ukrainoje ir keliose Europos šalyse. Šiandien tai galime teigti viešai, neatskleisdami politikų, su kuriais esame užmezgę ryšius, pavardžių. „Laisvas Idel-Ural“ ruošia dirvą kelių Rusijos Federacijos nacionalinių respublikų nepriklausomybei pripažint, tuo atveju, jei Maskva priims sprendimą pripažinti „LLR“ ir „DLR“ nepriklausomybę. Kremlius bando vaidinti lyderį, paskelbdamas „nepageidautinomis Rusijoje“ tas tautinių judėjimų struktūras, kuriose galima pripažinti nacionalinių respublikų ir tautinių judėjimų atstovus.

Taigi šiandien viešai raginame Ukrainos politikus suaktyvinti pastangas rengti organizacinę ir teisinę bazę Rusijos Federacijos nacionalinių respublikų valstybinės nepriklausomybės pripažinimui tuo atveju, jei Vladimiras Putinas priimtų sprendimą dėl marionetinės valdžios okupuotose Ukrainos teritorijose.

Šaltinis: Ideal Realii

Vilgaile Kvitka lithuanianŠaltinis

Корреспондент

Leave a Reply