Загальна візія державного устрою Ерзянь Мастор

Загальна візія державного устрою Ерзянь Мастор

Ерзя – один з угро-фінських народів, поневолений Росією. Ерзяни мають свою мову, традиції, національну символіку й історію, але не власну державу. Проте зараз у них з’являється історичний шанс її здобути. Якою може стати ця держава? Свою візію пропонує ерзянин Ґеньо Макронь.

Сьогодні перед активними прихильниками Ліги Вільних Націй, на мою думку, найважливішим є питання представлення для широкої публіки образу майбутнього устрою незалежних республік, що намічаються. І якщо, наприклад, у татар і башкирів уже є великий починок у цьому плані у вигляді політичних та громадських об’єднань, то перед ерзянами проблема самовизначення у всіх сенсах стоїть сьогодні надзвичайно гостро. Більшість наших одноплемінників не тільки не знають рідної мови та традицій, а й навіть називають самі себе російськими чи нав’язаним імперцями образливим терміном «мордва». Або того гірше – російською мордвою. При цьому на ерзянських територіях, де переважно проживають ерзяни, мало хто з простих жителів узагалі замислюється про концепцію держави Ерзянь Мастор. Це сумно, але в наших силах це змінити.

Насамперед ми маємо уявити власному народу і на зовнішній арені виразну альтернативу «російському світу». Зрозумілий образ держави Ерзянь Мастор – із європейським дискурсом, світським та демократичним. Це потрібно передусім для наших громадян, які не можуть зараз знайти альтернативу «російському світу», що йде на дно. Саме з набуття себе як гідного громадянина вільної країни і починається самоповага та самовизначення.

Далі ми маємо багато роботи. Необхідно написати конституцію та скласти основні законодавчі акти, визначити політичний устрій країни й економічний формат. Не менш важливими є питання національної та культурної політики. Освіта, оборона та безпека, міжнародна політика – це все належить опрацьовувати нам самим. Час брати відповідальність на себе.

Пропоную створити робочі групи по кожному із напрямків та цілеспрямовано системно розробляти програми. Також пропоную міжнаціональну взаємодію у рамках Ліги Вільних Націй. Адже такі проблеми стоять перед усіма представниками ліги, а демократичні принципи багато в чому є універсальними.

Як один голос з множини позначу своє бачення основних аспектів, щоб розпочати цей непростий діалог.

Унітарна республіка чи федерація? Національна політика: росіяни, мокшани та татари в Ерзянь Мастор.

Із цього приводу існує дві точки зору: національно-культурні автономії та ексклави. Особисто я дотримуюся концепції представлення національно-культурних повноправних автономій із закріпленням прав цих у конституції при двопалатному парламенті з широким уявленням за національною та територіальною ознаками. Всіляко підтримую створення незалежної мокшанської республіки Мокшень Мастор.

Парламентська чи президентська республіка? Виборна система.

Парламентська республіка. Класичний двопалатний парламент та багатопартійна система.

Ми всі вже «наїлися» персоналізму, тому вважаю за найкращий формат парламентську республіку. Хотілось би бачити в Ерзянь Мастор свободу формування партій та громадських об’єднань, широкі суспільні дебати та політичні і громадянські свободи.

Економічна формація

Народи ерзя та мокша у складі імперії не знали рабства та панщини. Ми завжди жили відокремлено від росіян, і в наших селах ніколи не було панів та панщини. Тож історично ерзяни господарі своєї землі.

Вважаю, що треба прагнути більшої частки приватного сектора та розвитку постіндустріальних наукомістких галузей і сільського господарства.

Сьогодні, у ХХІ столітті, родюча земля та чисті водоймища – суще багатство. Ми повинні використовувати цю перевагу та розвивати фермерство, благо у нас є і досвід, і вміння у сільськогосподарському секторі.

Крім того, і в облаштуванні промислового сектора з нуля є свої переваги: ​​можна одразу запровадити європейські екологічні норми та вписуватись у глобальні економічні ланцюжки. Досвід багатьох європейських країн показує переваги цієї стратегії.

Очікувані проблеми з нестачею кадрів достатньої кваліфікації за умов, оскільки російська освіта та кадри на російських підприємствах не відповідають світовим стандартам якості.

Але також очікується повернення з еміграції фахівців-співвітчизників, які бажають узяти участь у становленні своєї республіки.

Передбачається помірна прогресивна шкала оподаткування.

Політичні свободи та ліберальне економічне законодавство дозволять розвиватися підприємництву у всіх галузях, що зумовить розвиток економіки республіки загалом.

Освіта та культура

Культурно та історично Ерзянь Мастор – фінно-угорська країна. Довгими століттями імперія знищувала нашу культуру й самобутність та асимілювала корінне населення. Але російського світу досі ми наїлися вдосталь, тож, вважаю, найкращим рішенням буде відновлення власної культури та мови. Працею ерзянських науковців і активістів перекладаються на ерзянську мову основні галузеві підручники, здебільшого зараз з економічних, природничих і точних дисциплін.

Необхідно запровадити навчання ерзянської мови у школах та встановлення ерзянської мови державною. Так, на нас чекає перехідний період, бо більшість населення не знає своєї мови, але ми маємо пройти цей шлях.

Будувати систему навчання пропоную спочатку за загальновизнаними світовими європейськими лекалами, щоб не обмежувати себе у можливості обміну досвідом та участі у міжнародних програмах.

Фрагмент підручника з механіки ерзянською мовою авторства активіста Арпада Валдажа

Оборона та безпека

Серед ерзян зараз немає одностайності щодо організації оборони. Існують прихильники загального призову до армії, які посилаються на досвід Фінляндії.

Особисто я прихильник створення професійної армії. Високотехнологічної високопрофесійної армії.

Вважаю недоцільним у ХХІ столітті здійснювати загальний заклик – усі необхідні навички самооборони можна викладати у школі.

Але критики уиривання повноважної професійної армії вказують на економічну неможливість такої політики для молодої республіки, технічну та кадрову неоснащеність і неілюзорну загрозу вторгнення з уламків імперії.

Ерзянь Мастор потрібна налагоджена оборонна стратегія, щоб бути здатною відреагувати на зовнішні провокації будь-якої миті. Адже турбулентності на постімперському просторі в жодному разі не уникнути, і невідомо наперед, у кого може розігратися рецидив «вялічія».

Група ерзянських добровольців, що воюють на боці України (2022)

Міжнародна політика

Ерзянь Мастор потребує глибоких економічних та оборонних союзів із сусідами, щоб усіляко убезпечити себе від зовнішніх загроз та забезпечити свою суверенність. Ерзяни готові вступати в анклави на кшталт Європейського Союзу – все це потребує обговорення та опрацювання.

На зовнішній арені Ерзянь Мастор (у моїй особі) заявляє себе як світську демократичну державу, яка настає гуманістичним загальнолюдським принципом.

Головний ерзянський старійшина Сиресь Боляень, посол Естонії у Києві Каїмо Кууск та представник київської громади ерзян Чепелень Митряй

Отже, пропоную критикувати, приєднуватись, доповнювати, розширювати. І, як пропонувалося вище, організовувати робочі групи для опрацювання документального обґрунтування наших амбіцій. У російському політичному полі ми протягом усього могли спостерігати виключно популізм. Ми ж собі популізм не можемо дозволити. Від нас вимагається саме детальне конкретизоване опрацювання кожного аспекту: кожного пункту конституції, кожного законодавчого акту, кожної політичної заяви та економічного блоку в програмі.

Корреспондент

Напишіть відгук