14 квітня Уряд незалежного Татарстану та Комітет Башкирського національного руху за кордоном підписали спільну Декларацію про взаємне визнання та співпрацю

14 квітня Уряд незалежного Татарстану та Комітет Башкирського національного руху за кордоном підписали спільну Декларацію про взаємне визнання та співпрацю

Діючи від імені своїх народів і майбутніх незалежних держав, лідери національних рухів заклали основи взаємодії у процесі та після здобуття незалежності. Документ ґрунтується на базових засадах міжнародного права — праві народів на самовизначення, рівноправність, захист прав людини та інші принципи, встановлені документами ООН.

«Тільки разом ми зможемо привести наші народи до свободи, незалежності та процвітання, — зазначив Рафіс Кашапов, прем’єр-міністр Уряду незалежного Татарстану. — Значення підписаного документа виходить за межі двосторонніх відносин, ми прагнули показати приклад і створити взірець для всіх народів, які сьогодні прагнуть свободи».

Найважливішими положеннями Декларації є взаємне визнання наявних кордонів, а також дотримання політичних, мовних та національно-культурних прав кожної громади — татар у Башкортостані, башкирів у Татарстані.

«Декларація вибиває ґрунт з-під ніг усіх тих, хто хотів би посварити наші народи, — наголосив Руслан Габбасов, керівник Комітету Башкирського національного руху за кордоном. — У справі здобуття незалежності ми не противники, а соратники, адже наш противник — імперія, яка сотні років перешкоджає нашій свободі та гідному життю».

Декларація

башкирського та татарського національних рухів

про взаємне визнання та співпрацю

Ми, Уряд незалежного Татарстану та Комітет Башкирського національного руху за кордоном (далі — Сторони), з метою координації зусиль на шляху боротьби з московським імперіалізмом та здобуття нашими республіками незалежності, домовилися про наступне:

1. Визнаємо, що Комітет Башкирського національного руху за кордоном та Уряд незалежного Татарстану є легітимними та повноважними представниками Башкортостану та Татарстану відповідно.

2. Зобов’язуємося не робити кроків, які могли б зашкодити національним рухам татарського та башкирського народів у їхньому прагненні до свободи та незалежності. Зобов’язуємося сповіщати одне одного про ініціативи, які безпосередньо стосуються партнерської сторони.

3. Визнаємо права Башкортостану і Татарстану на здобуття незалежності, вихід зі складу РФ, і зобов’язуємося підтримувати одне одного на цьому шляху.

4. Гарантуємо дотримання політичних і національно-культурних прав кожної з громад — татарам у Башкортостані, башкирам у Татарстані, що включає:

• право на самоідентифікацію та відмову від явного чи прихованого переписування ідентичності;

• право на отримання повного циклу середньої освіти регіональною мовою (що не скасовує обов’язкового володіння державною мовою);

• право на створення національних партій і громадських об’єднань (башкирських у Татарстані та татарських у Башкортостані), а також їх участь у політичному житті обох держав;

• право на використання регіональної мови у місцевому самоврядуванні.

5. Визнаємо недоторканність наявних кордонів між нашими республіками.

6. Зобов’язуємось вирішувати всі суперечки та конфлікти між республіками та національними рухами виключно шляхом переговорів.

Уряд                                                                           Комітет Башкирського національного

незалежного Татарстану                                  руху за кордоном

Рафіс Кашапов                                                    Руслан Габбасов

Аїда Абдрахманова                                          Ільшат Кинзябаєв

Лондон — Вільнюс

14 квітня 2023 р.

Корреспондент

Напишіть відгук