Естонію просять заступитися за корінні народи Росії

Естонію просять заступитися за корінні народи Росії

Представники башкирського, бурятського, ерзянського, калмицького і татарського національних рухів звернулись до парламенту Естонії. Активісти заявляють про посилення політики асиміляції та розгортання нових політичних репресій проти активістів та організацій корінних народів.

У відкритому зверненні до Президента Рейгікогу наводяться численні факти перешкоджання діяльності національних товариств і релігійних організацій, обмеження свободи слова та зібрань, втручання в роботу національних представницьких органів, переслідування активістів корінних народів тощо.

Автори листа звертають увагу естонських політиків на політично вмотивоване судове переслідування громадської організації «Башкорт» та заборону її діяльності. Перераховуються численні судові процеси проти лідерів татарського, інгуського, калмицького, черкеського і бурятського національних рухів. Окремо наголошується на відсутності прозорого і справедливого розслідування вбивства активіста черкеського молодіжного руху «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова у 2010 році, інгуського активіста Мусліма Хашагульгова у 2018 р., замаху на засновника бурятського правозахисного руху «Эрхэ» Євгенія Хамаганова у 2015 році, викрадення інгуського активіста Рустама Льянова у 2018 році.

Підписанти звернення відзначають штучне витіснення мов корінних народів зі шкільної освіти, що змушує активістів вдаватися до радикальних кроків, таких як самоспалення удмуртського вченого Альберта Разіна у 2019 р. на знак протесту проти русифікації удмуртів.  

Парламент Естонії просять:

1.   Засудити дії Російської Федерації, спрямовані на порушення та обмеження політичних, громадянських, національних, релігійних і культурних прав представників корінних народів Російської Федерації.

2.   Посилити дипломатичний тиск на РФ з метою припинення політики фактичної асиміляції корінних народів.

3.   Звернути особливу увагу на необхідність захисту мов корінних народів РФ, їх повернення до шкільних програм як обов’язкових дисциплін.

4.   Вимагати від Росії негайного припинення переслідувань активістів корінних народів та звільнення політичних в’язнів.

5.   Використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо РФ з метою припинення порушення нею прав і свобод людини.

6.   Вимагати від РФ виконання Четвертого висновку по Російській Федерації, ухваленого Консультативним комітетом рамкової конвенції із захисту національних меншин Ради Європи (ACFC / OP / IV (2018) 001).

7.   Застосовувати всі можливі типи санкцій щодо посадових осіб органів влади РФ, причетних до переслідування активістів національних рухів корінних народів РФ, за їх переконання і діяльність  з відстоювання прав корінних народів.

8.   Сприяти зусиллям корінних народів, спрямованим на захист своїх прав, збереження своєї самобутності, мови, культури і традицій.

«Ми звертаємось до естонців як до народу, що знає ціну свободи. Вам не потрібно пояснювати як важко протистояти політиці асиміляції, відбиватися від намагань закрити всім роти, а найбільш активних – вбити або посадити. Естонці проходили через ці випробування в своїй новітній історії. Якщо історія дійсно може чомусь навчити – вона вчить не толерувати злочини, не продавати свої принципи і цінності. Ми розраховуємо на Вашу підтримку і солідарність!», – прокоментував ініціатор звернення Сиресь Боляєнь.

Звернення підписали: Фаузія Байрамова, голова Міллі Меджлісу татарського народу; Рафіс Кашапов, співзасновник громадського руху «Вільний Ідель-Урал»; Сиресь Боляєнь, Інязор – головний старійшина ерзянського народу; Аркадій Гараєв, голова Калмицького регіонального Фонду репресованих народів; Владімір Хамутаєв, голова руху національної єдності «Нэгэдэл», Президент Конгресу бурятського народу; башкирська громадська організація «Башкорт»; Дмитро Доровських, представник Кубані.


To The President Of The Riigikogu

Henn Põlluaas

Dear Mr. President!

We, the representatives of the indigenous peoples of the Russian Federation, request that this appeal be considered. 

Following the principle of international solidarity in the protection of human rights, expressing its commitment to the provisions of the United Nations Declaration on the rights of indigenous peoples, adopted by UN General Assembly resolution 61/295 of 13 September 2007, and strongly condemning the systematic and mass violations by the Russian Federation of the rights of indigenous peoples in the Russian Federation, in particular: 

– revocation of registration or declaration of national societies as “extremist” (Tatar Public Center, Union Of Tatar Youth “Azatliq”, Chuvash Society Of National And Cultural Revival, etc.);

– hindering the activities of public associations of indigenous peoples (initiation of criminal cases against the activist of the Union Of Tatar Youth “Azatliq” Batyrkhan Agzamov (2019), the leader of the organization “Bashkort” Fayeel Alsynov (2019), detention of activists of the Circassian National Movement Ruslan Gvashev and Shamsudin Neguch (2017), etc.);

– interference in the activities of religious associations of representatives of indigenous peoples, in particular the recognition of the holy books of the Mari traditional religion as extremistic;

– amendments to the Federal law “On Education” of the Russian Federation which allow not to study the state (national) languages of the republics of the Russian Federation in educational institutions;

– prohibition of the establishment and activity of political parties representing the interests of indigenous peoples;

– disregard for the right of indigenous peoples to participate in the management of the natural resources of the lands where they live; 

taking into account the numerous cases of persecution of representatives of indigenous peoples in the Russian Federation for their political beliefs, in particular:

– the conviction of the leader of the Milli Majlis of the Tatar people Fauzia Bayramova (2014), the leader of the Tatar national movement Rafis Kashapov (2015), the arrest of the famous Chechen human rights activist Oyub Titiev (2018), and the arrest of the Bashkir politician and publicist Ayrat Dilmukhametov (2019);

– dismissal of activists of mass protests in Ingushetia Angela Matieva and Zarifa Sautieva (2018);

– prosecution of activists from Kalmykia Batyr Boromannaev, Vladimir Dovdanov (2019), etc., journalist Badma Byurchiev, Chairman of the Kalmyk regional Fund of repressed peoples Arkady Goryaev (the Fund was closed by the court decision on 02.08.2016);

– obstruction by law enforcement agencies of the right to peaceful protest during mass rallies in Elista Kalmykia, as well as during rallies in defense of the right to education in their native language in Bashkortostan and Tatarstan (in 2017-2018);

– deprivation of state registration of the Congress of Buryat people (2006), the pressure and the further emigration of Russian scientist and Chairman of the movement for national unity “Negado” Vladimir Hamutaev (2013), the prosecution of Chairman of the public organization “Buryad Soel” Bulat Sagina (2015), failure to take action during the destruction of forests in Buryatia Republic (2018), etc.; 

expressing concern about the lack of transparent and fair investigation of kidnappings, murders and assassinations on the people, defending the rights of indigenous peoples in the Russian Federation, including the murder of activist of the Circassian Youth movement “Adyge-Khase” of Aslan Zhukov (2010), the attempted murder of a Buryat journalist and founder of the human rights movement “Erhe” Eugene Khamaganova (2015), kidnapping Ingush activist Rustam lanova (2018), the murder of activist of the Ingush national movement Muslim Hashagulgov (2018) and many others;

taking into account the desperate attempts of representatives of the indigenous peoples of the Russian Federation (the public self- immolation of the Udmurt scientist Albert Razin (2019), committed during a picket in defense of the Udmurt language near the Parliament of the Udmurt Republic), to revise the state national policy aimed at total russification; 

taking into account attempts by the authorities of the Russian Federation at the constitutional level, to secure the priority of the Constitution over international law;

given the numerous decisions and resolutions of international organizations and parliamentary assemblies, including the European Parliament, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe, NATO Parliamentary Assembly, where the Russian Federation’s actions in violation of human rights condemned, we need You to

– condemn the actions of the Russian Federation aimed at violating and restricting the political, civil, national, religious and cultural rights of representatives of indigenous peoples in the Russian Federation as contrary to generally recognized principles and norms of international law;

– increase diplomatic pressure on the Russian Federation in order to stop the policy of actual assimilation of indigenous peoples, violation of the sovereignty of the republics of the Russian Federation as a form of national statehood of indigenous peoples, as well as to observe full and real equality of persons belonging to indigenous peoples in the Russian Federation;

– pay special attention to the necessity of protection of the languages of indigenous peoples in the Russian Federation, returning the teaching of national languages in General education institutions of national entities in full, and removing artificial obstacles to the development of higher education in indigenous languages;

– stop politically motivated prosecutions and immediately release all illegally convicted political prisoners;

– use all possible international political, diplomatic and sanctions mechanisms against the Russian Federation in order to stop its violations of human rights and freedoms;

– require the Russian Federation to comply with the Fourth opinion on the Russian Federation adopted by the Advisory Committee of the Council of Europe framework Convention for the protection of national minorities (ACFC / OP / IV (2018) 001);

– apply all possible types of sanctions to officials of state authorities of the Russian Federation involved in the persecution of representatives of indigenous peoples for their beliefs and activities to defend the rights of indigenous peoples; 

– fully support the efforts of representatives of indigenous peoples to protect the rights of indigenous peoples and preserve their identity, languages, culture and traditions. 

With all respect,

Fauzia Bayramova, Chairman of the Milli Majlis of the Tatar people, Republic of Tatarstan.

Syres Bolyaen, the Chief Elder (Inyazor) of the Erzya people.

Arkady Goryaev, Chairman of the regional Fund for repressed peoples, Republic of Kalmykia.

Dmytro Dorovskikh, representative of the Kuban people, co-founder of the movement “Raspberry Wedge (Malinovij Klin) – Independent Kuban”

Rafis Kashapov, co- founder of the Free Idel-Ural social movement. Vladimir Hamutaev, Chairman of the movement for national unity “Negado”, the President of the Congress of the Buryat people.

Vladimir Khamutaev, national unity movement Negedel, chiefperson / Congress of Buriat people, president

BOO “Bashkort”, Republic of Bashkortostan.

Корреспондент

Напишіть відгук