Вивчення рідних мов у школах Татарстану

Вивчення рідних мов у школах Татарстану

Населення республіки і частка тих, хто вивчає рідні мови.

За заявою Міністерства освіти і науки РТ татарську мову як рідну в 2018-2019 навчальному році вивчатимуть 68% школярів Татарстану. Російську як рідну обрали 30% учнів. Ще 2% школярів обрали інші мови: чуваську, марійську, ерзянську, мокшанську, іврит тощо. У 2017 році 69,3% учнів рідною обрали татарську мову, 28,9% – російську, 1,22% – чуваську, 0,28% – удмуртську, 0,13% – марійську, 0,02% – ерзянську і мокшанську.

Населення РТ 3894 тисяч осіб. Частка міського населення 76,8% (2018).

Національний склад РТ за переписом 2010: татари – 53%, росіяни – 39,5%, чуваші – 3,35%, удмурти – 0,64%, ерзя і мокша – 0,63%, марі – 0,51%.

Обсяги вивчення мов корінних народів РТ в школах. Результати вибіркового дослідження

Для вибіркового дослідження обрані Кіровський район міста Казань, Атнинський і Дрожжанівський райони республіки. У таблицях зеленим кольором виділено вивчення татарської мови, як рідної в обов’язковій частині навчальної програми, блакитним – як предмета з варіативної частини навчального плану (регіональний компонент).

Школи Кіровського району Казані

У Казані за переписом 2010 частка татар становила 47,6%, частка росіян – 48,6%.

Для аналізу ситуації і обсягів вивчення татарської мови в Казані були взяті навчальні плани шкіл Кіровського району – найменшого в місті.

Школи Атнинського району РТ:

Атнинський район практично мононаціональний. Частка татар – 98,6% (2010). У всіх школах як рідну вивчають тільки татарську мову.

Школи Дрожжанівського району РТ:

У Дрожжанівському районі РТ частка татар – 57,5%, чувашів – 41,1% (2010). У більшості шкіл вивчаються як рідні татарська і чуваська мови.

Стислі підсумки

У школах РТ крім російської і татарської як рідні вивчаються чуваська, удмуртська, марійська мови.

У Кіровському районі Казані татарська мова вивчається як рідна в усіх середніх школах району, паралельно з російською рідною. Кількість уроків татарської мови і татарської літератури майже у всіх школах однакова. Це 2 уроки татарської мови і 1 урок татарської літератури (літературного читання) на тиждень – з 1 по 9 клас, і по 1 уроку – в 10-11 класах. Тільки в татарських гімназіях обсяг вивчення татарської мови помітно вище, і тільки в початкових класах. Російсько-татарські школи не виділяються на загальному тлі.

Шкільний компонент навчального плану (навчальні години, що розподіляються школою) на татарську мову майже не виділяються. Татарська мова як державна мова в школах не вивчається.

У всіх школах в 2-11 класах – шестиденний навчальний тиждень, за винятком класів для учнів з обмеженнями за здоров’ям.

Татарська мова вивчається як рідна мова в усіх середніх школах, паралельно з російською рідною. Кількість годин татарської мови і татарської літератури в абсолютній більшості міських шкіл однакова. Це 2 уроки татарської мови і 1 урок татарської літератури (літературного читання) на тиждень – з 1 по 9 клас, і по 1 уроку – в 10-11 класах. «Російсько-татарські» школи, в яких кілька років тому було навчання двома мовами, не виділяються на загальному тлі. Тільки в татарських гімназіях, і тільки в початкових класах обсяг вивчення татарської вище.

До початку 2017/2018 навчального року татарську мову вивчали як державну всі учні республіки в обсязі: 1-5, 7,9 класи – 3 уроки, 6 клас – 4 уроки, 8 клас – 2 уроки і 10-11 клас – 1 урок татарської мови, і татарська література – 2 уроки на тиждень з 1 по 11 клас,

Зміни з осені 2017 року

Частка школярів, які вивчають татарську мову в Татарстані:

На початку 2017/2018 навчального року – майже 100%.

В 2018/2019 навчальному році – приблизно 68%.

Обсяги вивчення татарської мови у школах:

На початку 2017/2018 навчального року – приблизно 960 годин татарської мови за 11 років навчання в більшості звичайних шкіл, при збереженні чинного тоді навчального плану.

У 2018/2019 навчальному році – приблизно 685 уроків татарської мови за 11 років навчання, для тих, хто вивчає татарську як рідну, при збереженні чинного навчального плану.

Підсумок: зниження на 28-29%.

Обсяги вивчення татарської літератури в школах:

На початку 2017/2018 навчального року – приблизно 750 годин татарської літератури за 11 років навчання при збереженні чинного тоді навчального плану.

У 2018/2019 навчальному році – приблизно 375 уроків татарської літератури за 11 років навчання при збереженні чинного навчального плану.

Підсумок: зниження на 50%.

Порівняння обсягів вивчення татарської та російської мов:

До 2017/2018 навчального року співвідношення татарської та російської мов в типовій міській школі становило 960 проти 1200. Обсяг вивчення російської у звичайних середніх школах становив понад 1200 годин, в окремих школах Казані – від 1100 до 1950, в середньому – понад 1300 годин за 11 років навчання.

У 2018/2019 навчальному році співвідношення татарської та російської мов в типовій міській школі становило 685 проти 1510-1545.

До осені 2017 року типовою міською школою татарська вивчалася в обсязі 80% від російської. Зараз в типовій міській школі татарська як рідна вивчається в обсязі 45-47% від російської. Наведені цифри актуальні для понад 80% міських і більшості сільських шкіл зі змішаним етнічним складом учнів.

Наїл Гийлман, Idel Ile

Корреспондент

Напишіть відгук