“Het is de hoogste tijd om de banden met het waanzinnige Moskou te verbreken”: Oproepen tot onafhankelijkheid gehoord in Tatarstan

“Het is de hoogste tijd om de banden met het waanzinnige Moskou te verbreken”: Oproepen tot onafhankelijkheid gehoord in Tatarstan

De politieke en sociaaleconomische situatie in de Russische Federatie verslechtert. De ongekende sancties die niet alleen aan de Russische politieke leiders, maar ook aan het Russische bedrijfsleven zijn opgelegd, hebben de Russische economie aanzienlijke schade toegebracht. De frustratie neemt ook toe onder de rijkste personen van de Russische Federatie en in Tatarstan, dat bekend staat om zijn streven naar het behoud van zijn soevereiniteit en Tataarse identiteit.  

De publieke beweging “Onafhankelijk Idel-Oeral” onder leiding van Tataarse Rafis Kasjapov en Erzya Syres Bolyaen riep de Tataren in het openbaar op” om de banden met het waanzinnige Moskou te verbreken”. 

De tekst van de oproep in de Tataarse taal werd op 3 maart vrijgegeven en aan alle autoriteiten van de republiek toegezonden: 

Burgers van Tatarstan,

Het uur is aangebroken dat ons moederland vrij en onafhankelijk zal zijn. 

De krankzinnige Russische autoriteiten hebben het land in chaos gestort. Door Oekraïne binnen te vallen, heeft Poetin een coalitie tegen zichzelf gevormd uit de hele wereld. Rusland zal de druk niet kunnen weerstaan! Rusland is verdoemd. 

De Republiek Tatarstan is niet betrokken bij het uitbreken van de oorlog. Het is niet onze oorlog. Het is de hoogste tijd om de banden met het radeloze Moskou te verbreken en de verantwoordelijkheid voor ons lot op ons te nemen. Daarvoor hebben we alle middelen. Het zou voor ons zelf gemakkelijker zijn om te onderhandelen over de intrekking van rampzalige sancties. 

Eens zijn de Tataren deze weg gepasseerd. God geeft ons een nieuwe kans. 

Laten we niet vergeten:

– Op 30 augustus 1990 riep Tatarstan de soevereiniteit van de staat uit, zonder te verwijzen naar het feit dat het een constituerend deel van de RSFSR en de USSR is.

– Op 24 oktober 1991 werd de verordening inzake de wet op de onafhankelijkheid van de Republiek Tatarstan aangenomen.

– Op 21 maart 1992 sprak 61,39% van de burgers in een referendum de wens uit dat Tatarstan een soevereine staat zou worden, onderworpen aan het internationale recht, en zijn betrekkingen met Rusland en andere republieken en onafhankelijke staten zou uitbouwen in het kader van billijke verdragen.

– Op 31 maart 1992 weigerde Tatarstan het federale pact met Moskou te onderschrijven.

Het is onze geschiedenis, onze idealen. Nu zal Moskou geen macht meer hebben om ons te dwingen terug te keren. 

Ons doel is onafhankelijkheid!

Eerder heeft Faoezija Bajramova, de Tataarse schrijfster en leider van de Milli Medjlis van het Tataarse volk, openlijk haar steun uitgesproken voor Oekraïne en gezegd dat Rusland deze oorlog al verloren had. 

Корреспондент

Geef een reactie