Moskou heeft de “Vrije Idel-Oeral” uitgeroepen tot een “ongewenste organisatie in Rusland”. Wat zit hierachter?

Moskou heeft de “Vrije Idel-Oeral” uitgeroepen tot een “ongewenste organisatie in Rusland”. Wat zit hierachter?

Het parket van de procureur-generaal van de Russische Federatie heeft de organisatie “Vrije Idel-Oeral” ongewenst verklaard op het grondgebied van de Russische Federatie. Informatie over het besluit is naar het Ministerie van Justitie van de Russische Federatie gestuurd om “Vrije Idel-Oeral” op te nemen in de lijst van „buitenlandse en internationale niet-gouvernementele organisaties waarvan de activiteiten in de Russische Federatie als ongewenst worden beschouwd“.

Onze publieke beweging werd gevormd in 2018. Het begin van het werk van de “Vrije Idel-Oeral” werd aangekondigd in ballingschap in Oekraïne, daarom noemt het parket van de procureur-generaal de organisatie „Oekraïens“. Dus waarom nu en niet in 2018, toen “Vrije Idel-Oeral” werd gecreëerd? Waarom niet in 2019, toen Verkhovna Rada van Oekraïne, dankzij de inspanningen van onze beweging, een resolutie aannam ter ondersteuning van de inheemse volkeren van Rusland? Waarom niet in 2020 of 2021, toen activisten van de “Vrije Idel-Oeral” een beroep deden op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, naar het Free Russia Forum in Litouwen en het Wereldcongres van Fins-Oegrische volkeren in Estland gingen, lobbyden voor een resolutie ter ondersteuning van inheemse volkeren van de Russische Federatie binnen de muren van de Riigikogu of gesproken met de VN?

Er zijn verschillende redenen, maar we zullen er twee noemen:

1. Moskou, dat zijn inzet verhoogt in de confrontatie met Oekraïne en het Westen, ziet het huidige politieke moment als een kans. Kans voor nieuwe repressie in Rusland, voor een aanval op de rechten en vrijheden van de burgers.

2. We nemen aan dat het Kremlin kennis heeft genomen van onze politieke campagne in Oekraïne en verschillende Europese landen. Vandaag kunnen we dit publiekelijk zeggen zonder de namen te onthullen van de politici waarmee we contacten hebben gelegd. 

“Vrije Idel-Oeral” bereidt de weg voor voor erkenning van de onafhankelijkheid van verschillende nationale republieken van de Russische Federatie voor het geval Moskou besluit de onafhankelijkheid van „LPR“ en „DPR“ te erkennen. Het Kremlin probeert het voortouw te nemen door structuren van nationale bewegingen van de Russische Federatie die erkend kunnen worden als vertegenwoordigers van nationale republieken en nationale bewegingen „ongewenst in Rusland“ te verklaren.

Op deze dag roepen we Oekraïense politici publiekelijk op om hun inspanningen te intensiveren om de organisatorische en juridische basis voor te bereiden voor de erkenning van de staatsonafhankelijkheid van de nationale republieken van de Russische Federatie als Vladimir Poetin de beslissing neemt over marionetten bewegingen in de bezette gebieden van Oekraïne.

Bron

Корреспондент

Schreibe einen Kommentar