Дори според официалната статистика всеки девети руснак живее под прага на бедността и не е трудно да се досетиш по кои региони той минава

Дори според официалната статистика всеки девети руснак живее под прага на бедността и не е трудно да се досетиш по кои региони той минава

Броят на населението на Руската федерация с доходи под жизнения минимум в момента е 16,1 милиона души, тоест 11% от населението на страната.

Такива данни предоставя Центърът за мониторинг и анализ на социалните и трудовите конфликти на Санкт-Петербургския хуманитарен университет на профсъюзите (СПбГУП), който оцени броя на руснаците, живеещи под прага на бедността. Аналитичният преглед на СПбГУП е публикуван на официалния уебсайт на Федерацията на независимите профсъюзи на Русия (ФНСР).

По оценка на анализаторите реалните парични приходи на руснаците за първото тримесечие на тази година са намалели с 3,5%. Все пак трябва да се добави, че разходите на руснаците са нараснали с по-сериозен процент. И също така трябва да се има предвид, че в статистиката фигурира средният руснак, но ако погледнете ситуацията по региони, тя беше неравномерна и преди началото на специалната операция.

Според официални данни на Росстат през 2019 г. покупателната способност на средния паричен доход на глава от населението на населението на повечето субекти на Руската федерация не е достигала средното руско ниво, показвайки най-ниско значение в Република Тива, а най-високо – в Санкт Петербург, Москва и Ямало-Ненецкия автономен окръг. Покупателната способност на паричните доходи на нивото на абсолютна парична бедност е отбелязана в такива субекти на Руската федерация като Република Тива, Република Ингушетия, Република Калмикия, Еврейската автономна област, Карачаево-Черкеската република, Кабардино-Балкарска република и Република Алтай. Войната не допринася за изглаждането на това разслоение. Следователно е лесно да си представим бъдещите икономически перспективи за повечето територии на съвременната Руска федерация.

Мартинюк Соня

Leave a Reply