“Az előttünk álló jövő: Szakértői perspektíva”. A független Tatárföld kormányának fellebbezése a Krími Platform szakértői hálózatának nemzetközi fórumához

“Az előttünk álló jövő: Szakértői perspektíva”. A független Tatárföld kormányának fellebbezése a Krími Platform szakértői hálózatának nemzetközi fórumához

A Független Tatárföld Kormány üdvözli a Crimean Platform International Forum minden résztvevőjét, szakértőjét és politikusát. Eredményes munkát és céljainak sikeres elérését kívánom.

Absztraktok:

1. Független Tatárföld kormányáról. A tatárok rövid története napjainkig.

2. Az Oroszország és Ukrajna közötti háború eredményeként feltárva nemzetközi szinten a meglévő oroszországi hatalmi rendszer által a néppusztítás módszereit.

3. Oroszország ökológiai helyzete és szofizmusa ebben a kérdésben.

4. Összefügg a stratégiai munka a moszkvai népekkel és Oroszország dekolonizálását támogató szervezetekkel.

1. A Tatár Nép Milli Mejlisz (Országos Parlament) a Tatár Nemzeti Mozgalom értelmiségével együtt, akiket az oroszországi tatár nép katasztrofális helyzete sodort kétségbeesésbe, 2008-ban megalapította Tatárföld száműzetésben lévő kormányát. Ma mi vagyunk az ő küzdelmük utódai nemzetközi szinten. A geopolitikai változásokkal és a világban lezajló gyors folyamatokkal összefüggésben, amelyek Oroszország teljes körű bevonásával a szuverén Ukrajnába következtek be, a Független Tatárföld Kormány fő célja a békés és nemzetközi szervezetek által ellenőrzött, jogintézmények, Oroszország atomfegyver-mentesítése, demilitarizálása, dekolonizálása és deimperializációja, valamint a független állam helyreállítása – Tatárföld.

1552 óta a tatárok Moszkovia megszállása alatt állnak. Ma a tatárok a második legnagyobb nép Oroszországban az oroszok után. Mi, tatárok, több mint 1000 éves saját kultúrával, nyelvvel, vallással és hagyományokkal rendelkező nemzet vagyunk. Népünk is 470 éven át, moszkvai megszállás alatt, hozzászokott az alkalmazkodáshoz és a túléléshez, identitásuk megőrzése mellett. A modern Tatárföld határain kívül maradt tatárok népirtásnak voltak kitéve, és ma már kisebbséget alkotnak a kompakt lakóhelyeken. Emellett a jól ismert “Volga-vidéki éhínség” nem más, mint a tatárok abszolút mesterségesen végrehajtott népirtása, hogy csökkentsék számukat az eredeti tatár vidékeken.

Tatárföld gazdaságilag fejlett ipari régió. A Tatár Köztársaság katonai-ipari komplexumának vállalkozásai teljesítik az Orosz Föderáció különféle védelmi parancsait. Ezenkívül a Tatár Köztársaság az egyik legfontosabb régió – Oroszország adományozói, az összes adó több mint 70% -át Moszkva szedi (ez 11 milliárd dollár). A mai napig hatalmas összegeket különítettek el Tatárföld költségvetéséből az ukrajnai háborúra. A Putyin által meghirdetett illegális mozgósítás eredményeként a tatár nép génállományát alkotó fiatal tatárokat erőszakkal a terrorháborúba küldik. Így Moszkovia Tatárföld kollaboráns hatóságainak teljes alárendeltségében bevonja Köztársaságunkat a szuverén Ukrajna elleni háborúba, és logikusan jogilag igazolja az ukrán hadsereg tatárországi katonai válaszait. Ezzel a ténnyel kapcsolatban többször is a nemzetközi büntetőbírósághoz fordultunk mind a Kreml hatóságaihoz, mind a tatári bábhatóságokhoz.

Az orosz hatóságok hozzáállása a gyarmatosított népekhez mindig is ugyanaz volt – teljes pusztulás. Ma a Putyin-rezsim ennek a pusztításnak a végső szakaszában jár. Amikor létrehozunk egy különleges Nemzetközi Törvényszéket az orosz gyarmati rezsim által gyarmatosított népek elleni népirtás ügyében, mi, a moszkvai rabszolgasorsú népek készek vagyunk együtt dolgozni, hogy bizonyítékokat gyűjtsünk népeink népirtására.

2. A tatár nép emlékezetéből és jelleméből soha nem tűnt el a függetlenség szomja, a nagy szabadulási vágy. Ezért nem meglepő, hogy az ország történelmi fordulópontjainak pillanataiban a tatárok harcra keltek szabadságukért. Az oroszországi tatárok jelenlegi katasztrofális helyzete, a perspektívák hiánya a nemzeti tatárok megőrzésére, nemhogy fejlődésére, arra késztet bennünket, hogy a függetlenségért harcoljunk.

Ebben az irányban együttműködünk a Posztoroszország Szabad Népeinek Fórumával, a Szabad Nemzetek Szövetségével, az Eurázsiai Őslakosok Szövetségével és a Szabad Idel-Ural platformmal. A Szabad Idel-Ural platform független államok létrehozását tűzi ki elsődleges célként: Tatárföld, Baskírföld, Erzany Masztor, Csuvasföld, Mokseny Masztor, Udmurtföld és Mariföld.

Moszkovia mindig is birodalmi ambíciókkal rendelkező állam volt és az is marad. Minden hódító háborúja erről tanúskodott. Ennek újabb bizonyítéka volt az Oroszország által Ukrajna ellen kirobbantott háború és területeinek 2014-ben történt megszállása, beleértve a Krímet is. 9 éve az egész világ figyeli a Krím-félszigeten élők minden jogának megsértését, valamint az összes nemzetközi egyezményt. Vagyis jogok megsértése, szólásszabadság, erőszakos oroszosítás és az identitás megsemmisítése, a személyes integritás szabadsága, illegális házkutatások, emberrablások, illegális letartóztatások, kínzások, nemi erőszakok, hosszú ideig tartó politikai indíttatású bűnügyek és gyilkosságok – ez minden, amit Oroszország tett és tesz mostanáig Oroszországon belüli tatárokkal, ami Putyin hatalomra kerülése óta különösen elterjedt. Oroszország Ukrajnába való teljes körű inváziója pedig az orosz katonaság nemzetközi szinten is bizonyított emberellenes fellépésével feltárta a birodalmi Oroszország egész illegális, elvetemült lényegét, valamint rabszolgasorba juttatásának és leigázásának módszereit, amelyek mindig is alkalmazták a moszkvai rabszolga népekre. A Független Tatár Kormány Programjának stratégiai terveiben szerepel egy “Nemzetközi Tatár Emberi Jogi Szervezet” létrehozásának elképzelése.

3. Ami az orosz agressziónak Ukrajna és a világ ökológiájára gyakorolt ​​következményeit illeti, a kérdés alaposabb és komolyabb mérlegelést igényel. Ezt a kérdést a mai napig felületesen tanulmányozták, ezért a Független Tatár Kormány nevében a nemzetközi szervezetekhez, az ENSZ-hez fordulunk azzal a kéréssel, hogy részletesen vizsgálják meg a Kahovkai vízerőmű következményeit, és megakadályozzák egy esetleges környezeti katasztrófa a jövőben. A Szovjetunióhoz hasonlóan Oroszország is mindig félrevezeti a világot a vegyi fegyverek készleteinek számáról, egy-egy tiltott anyag vagy fegyver terjedelméről, a környezeti katasztrófák következményeiről. A Szovjetunió összeomlása után ezt először egy kémikus, professzor, a kémiai tudományok doktora, Vil Mirzajanov (egyben a száműzetésben lévő tatár kormány első miniszterelnöke) jelentette be. Ezt az “Államtitok” című könyvében fejtette ki.

A Tatár Nép Milli Majlisz elnöke, Fauzia Bajramova pedig egy nagy irodalmi kutatómunkát írt – egy könyvet “Atomszigetek, avagy atomos népirtás a tatárok ellen” címmel a nukleáris katasztrófát elszenvedett tatárok tragédiájáról. Majak üzem a cseljabinszki régióban 1957-ben. A katasztrófa eredményeként több százezer ember került sugárzásnak kitéve, több tízezer négyzetkilométernyi szennyezett terület. Tatárföld lakosok ellenzik az atomerőmű felépítését a köztársaságban hidrogén előállítására.

Albert Garapov, a “Tatarföld Anti-Nuclear Society” elnöke, akadémikus, a Nemzetközi Ökológiai Biztonsági és Természetgazdálkodási Nyilvános Akadémia tagja elmondta, mi a fő veszély, valamint egy olyan globális nukleáris baleset lehetőségét, mint Csernobil vagy Fukusima-1, a veszélyes radioaktív hulladék jelenléte, amely ezer évig speciális tárolót igényel – sorolta az atomerőmű problémáit a szakember.

4. Oroszország tehát nemcsak agresszor ország, hanem olyan ország is, amely nem vállal kötelezettségeket környezeti katasztrófák elkövetésekor. A nemzetközi biztonság és különösen az Ukrajna birodalmi “nagyszomszédi ambíciói” elleni biztonság szempontjából stratégiailag optimális megoldás lenne Oroszország atomfegyver-mentesítésének, demilitarizálásának, dekolonizálásának és deimperializációjának elképzeléseinek támogatása, valamint a kis független, demokratikus államok megalakulásának támogatása a területén.

Kérjük, vegye figyelembe azt a tényt, hogy az Oroszország jövőjére vonatkozó stratégiát célzó politikák kialakításáról szóló további megbeszéléseket a Moszkovia által rabszolgasorba vetett népek képviselőivel kell folytatni, nem csak a “moszkvai ellenzékkel”. Oroszország békés és ellenőrzött dekolonizálása és helyette új, független államok megalakulása ösztönzőleg hat a háború utáni biztonságra és a világ jogrendjének helyreállítására, hiszen Ukrajna mindaddig nem tudja megtervezni magának a nyugalmat, a békét és a jövőbeli stratégiai fejlődést, amíg a közelben van egy birodalmi és revansista értékrenddel rendelkező “egy állam”.

A Független Tatárföld kormány győzelmet kíván Ukrajnának és az ukrán népnek, és teljes mértékben támogatja a Krími Platform első csúcstalálkozóján résztvevő 43 ország által aláírt közös nyilatkozatot, amely Ukrajna területi integritásának nemzetközileg elismert határokon belüli helyreállítására szólít fel.

Megértjük, hogy Ukrajna győzelme a mi győzelmünk is! Emellett számítunk a további együttműködésre és támogatásra. Hogy a tatár nemzet minden képviselője érezze az érdekelt erők támogatását, és tudja, hogy a szövetségesek erkölcsi és politikai támogatása segít megszabadulni a soviniszta orosz államtól, és létrehozni saját szabad demokratikus államunkat – Független Tatárföldet.

Tisztelettel,

Rafisz Kasapov – a független tatár kormány miniszterelnöke;

Aida Abdrahmanova – a független tatár kormány miniszterelnök-helyettese nemzeti és vallási kérdésekért;

Nafisz Kasapov – a független tatár kormány sportért felelős miniszterelnök-helyettese;

Raisz Muhutdinov – a Független Tatár Köztársaság kormányának nagykövete a Török Köztársaságban;

Nurlan Szaltaev – a független Tatárföld kormány képviselője a Kazah Köztársaságban;

Dinar Minkaev – a független tatár kormány hollandiai képviselője;

Farit Zakiev – az Össztatár Nyilvános Központ elnöke;

Ilnar Kamalov – a “VATANCSI” Mozgalom alapítója.

Корреспондент

Leave a Reply