Április 14-én a független Tatárföld kormánya és a Külföldön Baskír Nemzeti Mozgalom Bizottsága közös nyilatkozatot írt alá a kölcsönös elismerésről és együttműködésről

Április 14-én a független Tatárföld kormánya és a Külföldön Baskír Nemzeti Mozgalom Bizottsága közös nyilatkozatot írt alá a kölcsönös elismerésről és együttműködésről

A nemzeti mozgalmak vezetői népeik és leendő független államaik nevében fellépve megteremtették a függetlenség alatti és utáni interakció alapjait. A dokumentum a nemzetközi jog alapelvein – a népek önrendelkezési jogán, az egyenlőségen, az emberi jogok védelmén és az ENSZ-dokumentumokban rögzített egyéb elveken – alapul.

Csak együtt vezethetjük népeinket a szabadság, függetlenség és jólét felé” – mondta Rafisz Kasapov, a független Tatárföld kormányának miniszterelnöke. „Az aláírt dokumentum jelentősége túlmutat a kétoldalú kapcsolatokon, arra törekedtünk, hogy példát mutassunk és mintát teremtsünk minden ma szabadságra törekvő nép számára.”

A Nyilatkozat legfontosabb rendelkezései a meglévő határok kölcsönös elismerése, valamint az egyes közösségek politikai, nyelvi és nemzeti-kulturális jogainak tiszteletben tartása – a baskíriai tatárok, a tatáriak pedig a baskírok.

A nyilatkozat kivágja a talajt mindazok lába alól, akik szeretnék megzavarni népeinket” – mondta Ruszlan Gabbaszov, a Baskír Nemzeti Mozgalom Külföldön Bizottságának vezetője. „A függetlenség megszerzésében nem ellenfelek vagyunk, hanem harcostársak, mert ellenségünk egy olyan birodalom, amely több száz éve akadályozza szabadságunkat és tisztességes életünket.”

A baskír és tatár nemzeti mozgalmak

nyilatkozata

a kölcsönös elismerésről és együttműködésről

Mi, a Független Tatárföld kormány és a Külhoni Baskír Nemzeti Mozgalom Bizottsága (a továbbiakban: Felek), a moszkvai imperializmus elleni küzdelem és köztársaságaink függetlenségének kivívása útján tett erőfeszítések összehangolása érdekében a következőkben állapodtunk meg:

1. Tudomásul vesszük, hogy a Baskír Nemzeti Mozgalom Külföldön Bizottsága és a független Tatárföld Kormány törvényes és felhatalmazott képviselői Baskírországnak, illetve Tatárföldnek.

2. Vállaljuk, hogy nem teszünk olyan lépéseket, amelyek sérthetik a tatár és a baskír népek nemzeti mozgalmait a szabadságra és függetlenségre törekvésükben. Vállaljuk, hogy a partneroldalt közvetlenül érintő kezdeményezésekről értesítjük egymást.

3. Elismerjük Baskírföld és Tatarföld jogát a függetlenség megszerzéséhez, az Orosz Föderációtól való elszakadáshoz, és vállaljuk, hogy ezen az úton támogatjuk egymást.

4. Garantáljuk az egyes közösségek politikai és nemzeti-kulturális jogainak betartását – a baskíriai tatárok, a tatári baskírok, amelyek magukban foglalják:

· az önazonosításhoz való jog és az identitás nyílt vagy rejtett átírásának megtagadása;

· a regionális nyelvű középfokú oktatás teljes ciklusának megszerzéséhez való jog (amely nem szünteti meg az államnyelv kötelező ismeretét);

· nemzeti pártok és közéleti egyesületek létrehozásának joga (Tatárföldön baskír és Baskírföldön tatár), valamint részvételük mindkét állam politikai életében;

· a területi nyelvhasználat joga a helyi önkormányzatban.

5. Elismerjük a köztársaságaink között fennálló határok sérthetetlenségét.

6. Vállaljuk, hogy a köztársaságok és a nemzeti mozgalmak között felmerülő vitákat és konfliktusokat kizárólag tárgyalásos úton rendezzük.

A független                                                     A Baskírföld Nemzeti Mozgalom

Tatárföld kormány                                      Külföldön Bizottsága

Rafisz Kasapov                                                   Ruszlan Gabbaszov

Aida Abdrahmanova                                  Ilsat Kinzabaev

London – Vilnius

2023. április 14

Корреспондент

Leave a Reply