A független Tatárföld kormányának nyilatkozata egy moszkvai mecset építéséről

A független Tatárföld kormányának nyilatkozata egy moszkvai mecset építéséről

Allah nevével, Kegyelmes és Irgalmas. Ezzel a kijelentéssel az Orosz Föderáció uralma alatt álló muszlimok valós, nem pedig televíziós helyzetére szeretnénk felhívni a török ​​világ és az egész muszlim Ummah figyelmét.

Oroszország egy multinacionális ország, több száz nép él benne, köztük azok is, akik jóval azelőtt tértek át az iszlám hitre, hogy az oroszok meghódították volna földjüket. Az egyik ilyen nép a tatár, amely történelmileg nemcsak a megszállt Tatárországban, hanem az Orosz Föderáció számos régiójában is lakott. A közelmúltban ünnepelték az iszlám Volga Bulgária általi elfogadásának ezredfordulóját, amely a tatár államiság eredete volt. Az orosz alkotmány szerint a tatárok, baskírok, kumikok, balkárok, csecsenek, ingusok, avarok, darginok és sok más iszlámot gyakorló nép az Orosz Föderáció polgárai ugyanolyan teltek, mint maguk az oroszok. A gyakorlatban azonban Oroszország következetes és céltudatos politikát folytat az iszlám felszámolására, a muszlimok üldözésére és a muszlim népek asszimilációjára.

Szigorú ellenőrzés alá vették Tatárföld teljes vallási életét: minden muftit és imámot az orosz különleges szolgálatokkal egyetértésben neveznek ki, beleegyezésével a mecsetekben központilag CCTV kamerákat szerelnek fel, hogy kémkedjenek a hívők után. Magukat a mecseteket a hatóságok agitációs pontokká alakították, ahol segélyeket gyűjtenek az Ukrajnában harcoló orosz hadsereg számára. A muszlim papság megfeledkezett a vallás iránti kötelességeiről. Buzgalommal és kitartással folyik a propaganda a minibárokból a háború és az orosz hadsereg támogatására. Ahelyett, hogy felemelnék Allah szavait, a különleges szolgálatok által kihelyezett muftik a világi uralkodók hatalmát emelik fel. Minden üldöztetést és elnyomást a muftik indokolnak.

Oroszország fővárosában – Moszkvában nem hivatalos adatok szerint körülbelül 20 millió ember él. Közülük legalább egyharmad muszlim, különösen tatár. A több milliós moszkvai muszlim közösségnek hosszú évek óta nagy szüksége van új mecsetek építésére, amelyek nagyon hiányoznak a hívők szükségleteiből. Jelenleg ebben a hatalmas városban, ahol muszlimok milliói élnek, mindössze 5 mecset található. Az új mecset építésére irányuló muszlim kezdeményezés az iszlamofóbia kitörését váltotta ki. Moszkvában hosszú idő óta először tartottak tömeggyűlést. A „felháborodott polgárok” tiltakoztak a mecset építése ellen. Meg kell érteni, hogy Oroszországban ma tilos a nagygyűlés, és magatartásukat a rendőrség és a biztonsági szervek súlyosan üldözik. De nem iszlamofóbok és orosz neonácik gyűlései! Összehasonlításképpen: a kumikok közelmúltbeli dagesztáni gyűlések szervezésére tett kísérletei muszlimok verésébe, letartóztatásába és erőszakos mozgósításába torkolltak az orosz hadseregbe, amely megpróbálja elfoglalni Ukrajna területét.

A hatóságok égisze alatt Moszkvában összehívott iszlamofóbok tüntetéseinek célja a „hatóságokra nehezedő nyilvános nyomás” imitálása volt. Így is történt – a muszlimoknak megtiltották, hogy a tervezett helyre mecsetet építsenek, helyette felajánlották, hogy a város szélén nyitnak egy kis imaszobát. Minden más esetben a társadalom azon kísérletei, hogy nyomást gyakoroljanak a hatóságokra, veréssel, emberrablással, börtönnel és gyilkossággal végződnek. Csak az iszlamofóbiát támogatja az állam.

Az orosz hatóságok Kína ujgurokkal szembeni politikájának példáját követve belső ellenségekké teszik a muszlimokat. A helyzet évről évre romlik. Lehetetlen megvédeni a jogait, az orosz törvények nem vonatkoznak a muszlimokra. Nincs joguk mecsetépítésre, de kötelesek az orosz hadseregben szolgálni, és részt kell venniük a gyarmati háborúkban. Az orosz zászló – az iszlamofóbia zászlaja és a muszlimok elnyomása – alatti harc megtagadása miatt a muszlimokat üldözik és bebörtönzik.

A muszlim Ummához fordulunk! Ne feledje, hogy üzletkötéssel és együttműködés fejlesztésével Oroszországgal, pontosan úgy, mint Kínával, a muszlimok elnyomóinak oldalára áll. Ne tévesszen meg bennünket az édes beszédek és a szép kijelentések. Nézd meg a tetteket és a szándékokat. Oroszország az iszlám ellen harcol, és aki Oroszországgal kereskedik, annak dolga van vele – önként támogatja a muszlimok elnyomóit.

Üdvözlettel, a Független Tatárföld kormány tagjai.

Корреспондент

Leave a Reply