A baskír és tatár Nemzeti Mozgalmak Nyilatkozatának tervezete a kölcsönös elismerésről és együttműködésről

A baskír és tatár Nemzeti Mozgalmak Nyilatkozatának tervezete a kölcsönös elismerésről és együttműködésről

Mi, a független Tatárföld száműzetésben lévő kormánya és a Külhoni Baskír Nemzeti Mozgalom Bizottsága (a továbbiakban: felek), azzal a céllal, hogy összehangoljuk a moszkvai imperializmus elleni harc és köztársaságaink függetlenségének kivívása útján tett erőfeszítéseket, megállapodtunk a következő:

1. Elismerjük, hogy a Baskír Nemzeti Mozgalom Külföldön Bizottsága és a független Tatárföld száműzetésben lévő kormánya Baskírföld és Tatárföld törvényes és felhatalmazott képviselői.

2. Vállaljuk, hogy nem teszünk olyan lépéseket, amelyek sérthetik a tatár és a baskír nép nemzeti mozgalmait a szabadságra és függetlenségre törekvésükben. Értesítsétek egymást a partneroldalt közvetlenül érintő kezdeményezésekről.

3. Elismerjük Tatárföld és Baskírföld jogát a függetlenség megszerzéséhez, az Orosz Föderációból való kiváláshoz, és vállaljuk egymás támogatását ezen az úton.

4. Garantáljuk az egyes közösségek politikai és nemzeti-kulturális jogainak betartását – a tatárok Baskírföldön, a baskírok Tatárföldön, amely magában foglalja: az önazonosításhoz való jogot és az identitás burkolt átírásának megtagadását; a regionális nyelvű oktatás teljes ciklusának megszerzéséhez való jog (amely nem szünteti meg az államnyelv kötelező ismeretét); nemzeti pártok és közéleti egyesületek létrehozásának joga (Baskírföldön tatár és Tatárföldön baskír), valamint részvételük mindkét állam politikai életében; a regionális nyelv helyi önkormányzati használatának joga.

5. Elismerjük a köztársaságaink között fennálló határok sérthetetlenségét.

6. Vállaljuk, hogy a köztársaságok és a nemzeti mozgalmak között felmerülő vitákat és konfliktusokat kizárólag tárgyalásos úton rendezzük.

London-Vilnius                                                                                          2023. április 7

Корреспондент

Leave a Reply