Aleksandr Tikšajkin: Paro lomań

Aleksandr Tikšajkiněń «Urozket́» knigastont́ jovtnema. Maräń dy Komań kudos saś «paro lomań», Hviläń Vanä viŕvannyeś. Son sodyĺ takosto, koda Koma keräś viŕstě kemeńška žerdinet́ dy miinze synst… Kunsolotano ěno, dy arsetäno, mejś son «paro lomań». Lovny Väčeslav D́jakov.

Read More

Erźat, araś škaś kišťems di morams!

Mejś veinst naćijatńe sťavtiť eś mastorť, eĺi snartńiť ťeńs, di ĺijatńe eŕiť uŕeks? Veńkseś uĺi? Mejse ťeveś?

Jožosonť. Eś pŕań pitńeń putomasonť. Eś jondo perťpeĺkseń ńeemasonť.

Erżań raśkeś jomi. Koda tataroń, baškireń, maŕiń, udmurtoń, veťkeń di mokšoń raśketńe. Kona śeďe bojkasto, kona sastińe. Teveś ďemografijasonť. Čuvaroʼn častnese, konatńese čuvaroś śeďe lamo, čuďemaś śeďe kuvať. Anšak peś jala ťeke. Čuvaroś pŕadovi. Raśkeš jomi.

Read More