Finno-ugrań promksso, kona jutaś Estońiaso, erźań Ińazoroś, čumovtinźe Rosśiań pŕavtneń

Boĺaeń Siŕeś, 2019, Tallinn

“Konsťitućiatńeń koŕas, mińek ťiriń keĺtńeń, loviť ruzońvkeĺenť marto vejkeťks! Anśak eŕamosonť isťa a ĺisńi. Ruzoń keĺenťeń veśe ŕesursne, erżanťenťeń meriť kruwokt anokstams noldams” – śaldiźe Ińazoroś kirďivienť.

Čiś jutaś kortamotńese ińe sodićatńeń marto, ťiŕiń keĺeń veĺmevťrmań di kastomań probĺematńede.

Ožokovoń kemgavtovoće čistenť, Ińazoronť ťevŕismesenze vasstomat Estońiań erźatńeńdi źurnaĺistneń marto. “Tevtńeďe lamo. Erźa raśkeń vejspurnamoś a šožda ťevtńeďe di škaśkak alamo.

Kiak mińek kise ťeveńek a ťejsinźe” – peńać Ińazoroś.

admin

Leave a Reply